เรียนรู้เรื่อง Flash ง่ายๆสไตล์เจมส์ครับ


 


Tools Panel หรือกล่องเครื่องมือ เป็นกล่องสำหรับเก็บอุปกรณ์ต่างๆ  ที่ใช้ในการทำงาน  จะมีลักษณะเป็นไอคอนรูปภาพ สามารถเรียกใช้งานได้ง่าย  เราสามารถเรียกใช้กล่องเคลื่องมือโดยการใช้คำสั่ง Windows->Tools  หรือ  Ctrl+F2

  

     แบ่งกลุ่มเครื่องมือ ดังนี้
1.  กลุ่มคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกและการย่อ/ขยายวัตถุที่เลือก
2.  กลุ่มคำสั่งเกี่ยวกับการวาด  แก้ไขภาพและการพิมพ์ตัวอักษร
3.  กลุ่มคำสั่งเกี่ยวกับการเติมสี เลือกสีและลบวัตถุต่างๆ
4.  กลุ่มคำสั่งเกี่ยวกับการมองภาพในรูปแบบต่างๆ
5.  กลุ่มคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกสีเส้นและสีพื้น
6.  กลุ่มคำสั่งเกี่ยวกับคำสั่งเพิ่มเติมของแต่ละคำสั่งที่เราเลือกใช้งาน          
  

สัญลักษณ์  ชื่อ  คำอธิบาย 
Selection tool    ใช้สำหรับเลือกและเคลื่อนย้ายวัตถุ
   Subselection tool  ใช้เลือกเพื่อแก้ไขวัตถุ
  Free transform tool    ปรับการย่อ/ขยาย/หมุน ของวัตถุ
   Lasso tool  ใช้สร้างใน Selection วัตถุ
   Pen tool  ปากกาใช้วาดเส้นพาธ
   Text tool  ใช้สร้างกรอบสำหรับพิมพ์ข้อความ
   Line tool  ใช้วาดเส้นตรง
   Rectangle tool  

ใช้วาดรูปสี่เหลี่ยม,รูปหลายเหลี่ยม

   Pencil tool  ใช้วาดเส้นอิสระ
   Brush tool  ใช้วาดรูปเส้นด้วยพู่กัน
   Ink bottle tool  ใส่สีเส้นขอบของวัตถุ
   Paint Bucket tool ใส่สีพื้นหลังของวัตถุ
   Eyedropper tool  ใช้ดูดสี
   Eraser tool  ใช้ลบบางส่วนของวัตถุ
   Hand tool  ใช้คลิกลากเอกสารขึ้นลง
 Zoom tool  ใช้ย่อ/ขยาย เอกสาร
 Stroke color  เลือกสีให้กับเส้นของวัตถุ
 Fill color  ลือกสีพื้นหลังของวัตถุ
   Black and White  เลือกสีขาวดำ
  Swap colors  

สลับระหว่างสีเส้นกับสีพื้นหลัง

                                                                 Back              Next

http://www.thaigoodview.com/files/u43343/icon_home_green.gif
แหล่งอ้างอิง : ยุทธชัย รุจิวิมล.Macromedia Fkash MX ฉบับสมบูรณ์.กรุงเทพฯ.บริษัท ซัคเซส มีเดีย จำกัด 
สร้างโดย: 
เด็กชายกฤษณพงศ์ บัวทองจันทร์ และ คุณครูศิริพร สิทธิวงศ์ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์