เรียนรู้เรื่อง Flash ง่ายๆสไตล์เจมส์ครับ


 

Timeline หรือเส้นเวลา  พาเนลนี้ใช้สำหรับสร้างและปรับเปลี่ยนรายละเอียดของการเคลื่อนไหว  โดยการนำตำแหน่งขององค์ประกอบที่เคลื่อนไหว (Object)  มาจัดวางต่อกันทีละภาพในแต่ละช่วงเวลา  (Frame)  เพื่อสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหว  โดยจะกำหนดเส้นเวลาให้สามารถเล่นภาพเคลื่อนไหวซ้ำหรือเล่นแล้วหยุดก็ได้  ซึ่ง Timeline  จะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

1.  Layer Name : ชื่อของเลเยอร์
2.  Show/Hide All Layers : แสดง/ซ่อนภาพในเลเยอร์ 
3.  Lock/Unlock all Layers : ล็อค/ยกเลิกการล็อกเลเยอร์
4.  Show All Layers As Outlines : เลือกแสดงเนื้อหา/เส้นโครงร่าง
5.  Timeline Header : หมายเลขเฟรม
6.  Frame : เฟรม
7.  Layer Group : คำสั่งกลุ่มเลเยอร์ 
          -  Insert Layer : แทรกเลเยอร์
          -  Add Motion Guide : เพิ่มทิศทางการเคลื่อนไหว
          -  Insert Layer Folder : แทรกเลเยอร์โฟลเดอร์เพื่อเก็บเลเยอร์ต่างๆไว้
          -  Delete Layer : ลบเลเยอ์
8.  Current Frame : ตำแหน่งเฟรมปัจจุบัน
9.  Frame Rate : จำนวนเฟรมต่อวินาที
10.Elapsed Time : เวลาที่แสดง

                                                                            Back                      Next

http://www.thaigoodview.com/files/u43343/icon_home_green.gif
แหล่งอ้างอิง : ยุทธชัย รุจิวิมล.Macromedia Fkash MX ฉบับสมบูรณ์.กรุงเทพฯ.บริษัท ซัคเซส มีเดีย จำกัด 
สร้างโดย: 
เด็กชายกฤษณพงศ์ บัวทองจันทร์ และ คุณครูศิริพร สิทธิวงศ์ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์