เรียนรู้เรื่อง Flash ง่ายๆสไตล์เจมส์ครับหลักการทำงานของโปรแกรม Flash
หลักการทำงานของโปรแกรม Flash แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้
1. นำภาพที่เราสร้างขึ้นหรือรูปภาพจากแหล่งอื่นๆ มาวางไว้บนสเตจ
2. แปลงวัตถุนั้นๆให้เป็น Symbol  ซึ่งเป็นลักษณะที่โปรแกรมสามารถนำไปสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหวได้
3. นำ Symbol  นั้นมาสร้างให้เป็นภาพเคลื่อนไหว  ซึ่งขึ้นตอนนี้สามารถใส่เสียงประกอบหรือเขียน Script  คำสั่งเพิ่มเติมเข้าไปด้วยก็ได้
4. เมื่อสร้างชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แปลงชิ้นงานนั้นให้สามารถใช้ได้ในรูปแบบนามสกุลต่างๆ

นามสกุลของโปรแกรม Flash
นามสกุลหลักๆ ของโปรแกรม Flash แบ่งออกเป็น 2 นามสกุล ได้แก่

  .fla ย่อมาจาก Flash Movie  เป็นไฟล์เอกสารหลักที่เราบันทึกการทำงานของการสร้างภาพเคลื่อนไหวเอาไว้  โดยจะเก็บรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ ที่ใช้ในการออกแบบและพัฒนาภาพเคลื่อนไหว  สามารถเปิดกลับมาแก้ไขได้ 
    .swf  ย่อมาจาก Shockwave  เป็นไฟล์ที่เป็นผลลัพธ์สุดท้าย  ซึ่งจะได้จากการ Export  หรือ Publish  เพื่อนำไปเผยแพร่ในเว็บหรือแสดงด้วยโปรแกรม Flash Player  โดยข้อมูลต้นฉบับทั้งหมดจะถูกบีบอีด  ปรับลดคุณสมบัติและยุบรวมให้มีขนาดเล็ก  โดยนามสกุลนี้จะสามารถแสดงผลได้อย่างเดียวไม่สามารถนำกลับมาแก้ไขได้

 

http://www.thaigoodview.com/files/u43343/icon_home_green.gif
แหล่งอ้างอิง : ยุทธชัย รุจิวิมล.Macromedia Fkash MX ฉบับสมบูรณ์.กรุงเทพฯ.บริษัท ซัคเซส มีเดีย จำกัด
สร้างโดย: 
เด็กชายกฤษณพงศ์ บัวทองจันทร์ และ คุณครูศิริพร สิทธิวงศ์ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 54 คน กำลังออนไลน์