เรียนรู้เรื่อง Flash ง่ายๆสไตล์เจมส์ครับ


 

Menu Bar หรือเรียกภาษาไทยว่าแถบคำสั่ง  เป็นแถบที่ใช้เก็บรวบรวมคำสั่งทั้งหมดของโปรแกรม Flash โดยแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้ครับ

 คำสั่งหลัก

คำอธิบาย 

 File เป็นเมนูที่ใช้เก็บคำสั่งที่เกี่ยวกับการจัดการไฟล์ทั้งหมด  เช่น  การเปิด  การปิด  การบันทึก  การนำไฟล์อื่นเข้ามาและการแปลงไฟล์เพื่อนำไปใช้งาน  เป็นต้น
 Edit เป็นเมนูที่เก็บคำสั่งเกี่ยวกับการแก้ไขทั้งหมด เช้น  Undo  Redo  เป็นต้น
 View เป็นเมนูคำสั่งที่เกี่ยวกับการแสดงมุมมองของวัตถุต่างๆ 
 Insert เป็นเมนูคำสั่งที่เกี่ยวกับการเติมหรือแทรกคำสั่ง  เป็นส้วนสำคัญในการสร้างภาพเคลื่อนไหว
 Modify เป็นเมนูที่เกี่ยวกับการทำให้วัตถุมัคุณสมบัติใหม่ๆ
 Text เป็นเมนูที่เกี่ยวกับตัวอักษร 
 Control เป็นเมนูที่เกี่ยวกับการควบคุมการแสดงของชิ้นงานที่เราสร้างขึ้น
 Window  เป็นเมนูคำสั่งเกี่ยวกับการแสดงหน้าต่างควบคุมต่างๆ
 Help  เป็นเมนูเกี่ยวกับการให้ความช่วนเหลือและอธิบายการใช้งานโปรแกรม

                                                            Back              Next

http://www.thaigoodview.com/files/u43343/icon_home_green.gif
แหล่งอ้างอิง : ยุทธชัย รุจิวิมล.Macromedia Fkash MX ฉบับสมบูรณ์.กรุงเทพฯ.บริษัท ซัคเซส มีเดีย จำกัด 
สร้างโดย: 
เด็กชายกฤษณพงศ์ บัวทองจันทร์ และ คุณครูศิริพร สิทธิวงศ์ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 28 คน กำลังออนไลน์