โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การศึกษาปัจจัย

รูปภาพของ pcc3028

ชื่อโครงงาน                        การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาในการลอยตัวของว่าวปักเป้า

คณะผู้จัดทำ                        เด็กชายคมชาญ             โพธิ์ใจ                           ชั้น ม.1/1             เลขที่ 4

                                            เด็กชายกมลนัทธ์          หาญกล้า                       ชั้น ม.1/1             เลขที่ 1

                                            เด็กชายสัจพงศ์              ศรีอรุโณทัย                   ชั้น ม.1/1            เลขที่ 12

ครูที่ปรึกษา                          คุณครูรัชนี                    เขียวเงิน

โรงเรียน                                จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

                                                โทร 055-245110 โทรสาร 055-245115

ระยะเวลา                         ธันวาคม  2553     กุมภาพันธ์ 2554

               

บทคัดย่อ        ว่าวปักเป้า เป็นของเล่นไทยพื้นบ้าน นิยมเล่นในฤดูหนาว เพราะ เป็นฤดูที่มีลมพัดแรง ว่าวลอยอยู่บนท้องฟ้าได้เพราะ ขนาดของแรงลอยตัวเท่ากับน้ำหนักของอากาศที่ถูกวัตถุแทนที่  มีจุดมุ่งหมายเพื่อ   ศึกษาขนาดและวัสดุในการทำว่าวปักเป้ามีผลต่อระยะเวลาการลอยตัวของว่าวปักเป้า   โดยแบ่งการทดลองออกเป็น  2  ตอน  ตอนที่ 1  ศึกษาขนาดของว่าวปักเป้าที่มีผลต่อระยะเวลาในการลอยของว่าวปักเป้า  ใช้ว่าว 2 ตัวในการทดลอง โดยตัวที่ 1 ใช้ว่าวขนาดความยาว 72  เซนติเมตร และ ว่าวตัวที่ 2  ใช้ว่าวขนาดความยาว  62  เซนติเมตร  ผลการทดลองพบว่า  ...  ตอนที่ 2 ศึกษาความสัมพันธ์ ของวัสดุที่ใช้ในการทำว่าวปักเป้า ที่มีผลต่อระยะเวลาในการลอยของว่าวปักเป้า  โดยใช้ว่าวในการทดลอง 2 คัว ทั้ง 2  ตัว ใช้ขนาดความยาว 62 เซนติเมตรเท่ากัน  ตัวหนึ่งใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ในการทำ  ส่วนอีกตัวหนึ่งใช้กระดาษแก้ว  ผลการทดลองพบว่า  ...   

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์