เขียนบรรณานุกรมจากวารสาร/เขียนบรรณานุกรมบทความจากหนังสือพิมพ์/เขียนบรรณานุกรมบทความจากInternet

 เขียนบรรณานุกรมจากวารสาร
 
ข้อมูลบทความจากวารสาร  เรื่องที่ 1 
ชื่อ-นามสกุล ผู้เขียนบทความ นพ. สรุเกียรติ อาชานานุภาพ
ชื่อบทความ นิ่วท่อไต 
ชื่อวารสาร หมอชาวบ้าน
ปีที่ 30   ฉบับที่ 354   ปีที่พิมพ์2551
เลขหน้า 32-34
                                      
 บรรณานุกรม 
 
 นพ. สรุเกียรติ อาชานานุภาพ “นิ่วท่อไต,” หมอชาวบ้าน      30,354(2551):32-34
 
 
ข้อมูลบทความจากวารสาร  เรื่องที่ 2 
ชื่อ-นามสกุล ผู้เขียนบทความ กวี  คงภีกดิ์พงษ์ 
ชื่อบทความ ปรับสภาพ กลไก กาย-ใจ
ชื่อวารสาร หมอชาวบ้าน     
ปีที่  25    ฉบับที่ 326   ปีที่พิมพ์  2547
เลขหน้า 46-47
บรรณานุกรม
 กวี  คงภีกดิ์พงษ์ “ ปรับสภาพ กลไก กาย-ใจ,”  หมอชาวบ้าน            25,326(2547):46-47
 
 
้อมูลบทความจากวารสาร  เรื่องที่ 3 
ชื่อ-นามสกุล ผู้เขียนบทความ พลตรี รศ นพ ปริญาญา ทวีชัยการ
ชื่อบทความ  มะเร้ง ลำไส้ใหญ่
ชื่อวารสารหมอชาวบ้าน  
ปีที่ 29  ฉบับที่  338    ปีที่พิมพ์ 2550
เลขหน้า 28-25
บรรณานุกรม 
 
พลตรี รศ นพ ปริญาญา ทวีชัยการ “ มะเร้ง ลำไส้ใหญ่,”    หมอชาวบ้าน      25,326(2547):46-47
 
บรรณานุกรมบทความจากวารสารทั้ง 3 เรื่อง 
  นพ. สรุเกียรติ อาชานานุภาพ  กวี  คงภีกดิ์พงษ์ พลตรี รศ นพ ปริญาญา ทวีชัยการ นิ่วท่อไต ปรับสภาพ กลไก กาย-ใจ มะเร้ง ลำไส้ใหญ่ 30,354(2551):32-34   25,326(2547):46-47  25,326(2547):46-47
 
 
 
 
เขียนบรรณานุกรมบทความจาก   หนังสือพิมพ์ 
 
 
ข้อมูลบทความ  ข่าว หรือคอลัมน์จากหนังสือพิมพ์  เรื่องที่ 1 
ชื่อบทความหรือชื่อหัวข้อในคอลัมน์  วัดซีนป้องกันโรคฟองสบู่แตก
ชื่อหนังสือพิมพ์   ไทยนิวส์  วันที่ 29  เดือน ธันวาคม พ.ศ.2553 เลขหน้า5
 
บรรณานุกรมเรื่องที่ 1 
 วรางคณา อิ่มอุดม“ วัดซีนป้องกันโรคฟองสบู่แตก,”ไทยนิวส์ วันที่ 29  เดือน ธันวาคม พ.ศ.2553:5
 
 
 
ข้อมูลบทความ  ข่าว หรือคอลัมน์จากหนังสือพิมพ์  เรื่องที่ 2 
ชื่อบทความหรือชื่อหัวข้อในคอลัมน์ ปัญญาเพื่อ สุขภาพ
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยนิวส์  วันที่ 29  เดือน ธันวาคม พ.ศ.2553 เลขหน้า5
 
บรรณานุกรมเรื่องที่ 2
 สุภฎารัตน์ สุรีพรวิโรจน์ “ ปัญญาเพื่อสุขภาพ,”ไทยนิวส์ วันที่ 29  เดือน ธันวาคม พ.ศ.2553:5
 
 
 
 
้อมูลบทความ  ข่าว หรือคอลัมน์จากหนังสือพิมพ์  เรื่องที่ 3 
ชื่อบทความหรือชื่อหัวข้อในคอลัมน์ ตำรวจร่วมมวลชนลดชญากรรม
ชื่อหนังสือพิมพ์  คมชัดลึก  วันที่ 29  เดือน ธันวาคม พ.ศ.2553 เลขหน้า4
 
บรรณานุกรมเรื่องที่ 3 
ดร.ปนัดดา ชำนาญสุข“ ตำรวจร่วมมวลชนลดชญากรรม,”คมชัดลึกวันที่ 29  เดือน ธันวาคม พ.ศ.2553:4 
 
 
บรรณานุกรมหนังสือทั้งสามเล่ม
 วรางคณา อิ่มอุดม  สุภฎารัตน์ สุรีพรวิโรจน์ ดร.ปนัดดา ชำนาญสุข วัดซีนป้องกันโรคฟองสบู่แตก  ปัญญาเพื่อสุขภาพ  ตำรวจร่วมมวลชนลดชญากรรม ไทยนิวส์ ไทยนิวส์ คมชัดลึก 29  เดือน ธันวาคม พ.ศ.2553:5  29  เดือน ธันวาคม พ.ศ.2553:5 29  เดือน ธันวาคม พ.ศ.2553:4
 
 
 
ข้อมูลบทความจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เรื่องที่ 1 
ชื่อ-นามสกุล ผู้เขียนบทความ  วราลี ธาม  ชื่อเรื่อง36 วิธีปรุงรักให้เลิศรส
แหล่งที่มา http://www.se-ed.com/Wholesale/Quotation/Products/Detail.aspx?No=9789740901365 ปีพ.ศ.ที่สืบค้น2552
 
บรรณานุกรมจากเครือข่าย Internet เรื่องที่ 1
วราลี ธาม  36 วิธีปรุงรักให้เลิศร(ออนไลน์) แหล่งที่มา http://www.se-ed.com/Wholesale/Quotation/Products/Detail.aspx?No=9789740901365 2552 
 
 
 ข้อมูลบทความจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เรื่องที่ 2 
ชื่อ-นามสกุล ผู้เขียนบทความ ภูเตศวร      ชื่อเรื่อง สัญญาจากลาซา
แหล่งที่มาhttp://www.mono2u.com/main_pages/viewpage.jsp?file=Home&childpage=home_movie_detail&pid=BB-S-028&menu=menu5    ปีพ.ศ.ที่สืบค้น2551
 
 บรรณานุกรมจากเครือข่าย Internet เรื่องที่ 2
  ภูเตศวร  สัญญาจากลาซา  (ออนไลน์) แหล่งที่มาhttp://www.mono2u.com/main_pages/viewpage.jsp?file=Home&childpage=home_movie_detail&pid=BB-S-028&menu=menu5 2551
 
 
ข้อมูลบทความจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เรื่องที่ 3 
ชื่อ-นามสกุล ผู้เขียนบทความ งามพรรณ เวชชาชีวะ       ชื่อเรื่อง ความสุขของกะทิ
แหล่งที่มาhttp://my.dek-d.com/noojajee/blog/?blog_id=10032188           ปีพ.ศ.ที่สืบค้น2552
 
บรรณานุกรมจากเครือข่าย Internet เรื่องที่ 3 
งามพรรณ เวชชาชีวะ  ความสุขของกะทิ  (ออนไลน์)แหล่งที่มาhttp://my.dek-d.com/noojajee/blog/?blog_id=10032188 2552
 
บรรณานุกรมบทความจากเครือข่าย Internet ทั้ง 3 เรื่อง
 วราลี ธาม ภูเตศวร    งามพรรณ เวชชาชีวะ  36 วิธีปรุงรักให้เลิศรส   สัญญาจากลาซา ความสุขของกะทิ  http://www.se-ed.com/Wholesale/Quotation/Products/Detail.aspx?No=9789740901365 http://www.mono2u.com/main_pages/viewpage.jsp?file=Home&childpage=home_movie_detail&pid=BB-S-028&menu=menu5 http://my.dek-d.com/noojajee/blog/?blog_id=10032188  http://my.dek-d.com/noojajee/blog/?blog_id=10032188  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์