เขียนบรรณานุกรมจากวารสาร/เขียนบรรณานุกรมบทความจากหนังสือพิมพ์/เขียนบรรณานุกรมบทความจากInternet

 เขียนบรรณานุกรมจากวารสาร
 
ข้อมูลบทความจากวารสาร  เรื่องที่ 1 
ชื่อ-นามสกุล ผู้เขียนบทความ นพ. สรุเกียรติ อาชานานุภาพ
ชื่อบทความ นิ่วท่อไต 
ชื่อวารสาร หมอชาวบ้าน
ปีที่ 30   ฉบับที่ 354   ปีที่พิมพ์2551
เลขหน้า 32-34
                                      
 บรรณานุกรม 
 
 นพ. สรุเกียรติ อาชานานุภาพ “นิ่วท่อไต,” หมอชาวบ้าน      30,354(2551):32-34
 
 
ข้อมูลบทความจากวารสาร  เรื่องที่ 2 
ชื่อ-นามสกุล ผู้เขียนบทความ กวี  คงภีกดิ์พงษ์ 
ชื่อบทความ ปรับสภาพ กลไก กาย-ใจ
ชื่อวารสาร หมอชาวบ้าน     
ปีที่  25    ฉบับที่ 326   ปีที่พิมพ์  2547
เลขหน้า 46-47
บรรณานุกรม
 กวี  คงภีกดิ์พงษ์ “ ปรับสภาพ กลไก กาย-ใจ,”  หมอชาวบ้าน            25,326(2547):46-47
 
 
้อมูลบทความจากวารสาร  เรื่องที่ 3 
ชื่อ-นามสกุล ผู้เขียนบทความ พลตรี รศ นพ ปริญาญา ทวีชัยการ
ชื่อบทความ  มะเร้ง ลำไส้ใหญ่
ชื่อวารสารหมอชาวบ้าน  
ปีที่ 29  ฉบับที่  338    ปีที่พิมพ์ 2550
เลขหน้า 28-25
บรรณานุกรม 
 
พลตรี รศ นพ ปริญาญา ทวีชัยการ “ มะเร้ง ลำไส้ใหญ่,”    หมอชาวบ้าน      25,326(2547):46-47
 
บรรณานุกรมบทความจากวารสารทั้ง 3 เรื่อง 
  นพ. สรุเกียรติ อาชานานุภาพ  กวี  คงภีกดิ์พงษ์ พลตรี รศ นพ ปริญาญา ทวีชัยการ นิ่วท่อไต ปรับสภาพ กลไก กาย-ใจ มะเร้ง ลำไส้ใหญ่ 30,354(2551):32-34   25,326(2547):46-47  25,326(2547):46-47
 
 
 
 
เขียนบรรณานุกรมบทความจาก   หนังสือพิมพ์ 
 
 
ข้อมูลบทความ  ข่าว หรือคอลัมน์จากหนังสือพิมพ์  เรื่องที่ 1 
ชื่อบทความหรือชื่อหัวข้อในคอลัมน์  วัดซีนป้องกันโรคฟองสบู่แตก
ชื่อหนังสือพิมพ์   ไทยนิวส์  วันที่ 29  เดือน ธันวาคม พ.ศ.2553 เลขหน้า5
 
บรรณานุกรมเรื่องที่ 1 
 วรางคณา อิ่มอุดม“ วัดซีนป้องกันโรคฟองสบู่แตก,”ไทยนิวส์ วันที่ 29  เดือน ธันวาคม พ.ศ.2553:5
 
 
 
ข้อมูลบทความ  ข่าว หรือคอลัมน์จากหนังสือพิมพ์  เรื่องที่ 2 
ชื่อบทความหรือชื่อหัวข้อในคอลัมน์ ปัญญาเพื่อ สุขภาพ
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยนิวส์  วันที่ 29  เดือน ธันวาคม พ.ศ.2553 เลขหน้า5
 
บรรณานุกรมเรื่องที่ 2
 สุภฎารัตน์ สุรีพรวิโรจน์ “ ปัญญาเพื่อสุขภาพ,”ไทยนิวส์ วันที่ 29  เดือน ธันวาคม พ.ศ.2553:5
 
 
 
 
้อมูลบทความ  ข่าว หรือคอลัมน์จากหนังสือพิมพ์  เรื่องที่ 3 
ชื่อบทความหรือชื่อหัวข้อในคอลัมน์ ตำรวจร่วมมวลชนลดชญากรรม
ชื่อหนังสือพิมพ์  คมชัดลึก  วันที่ 29  เดือน ธันวาคม พ.ศ.2553 เลขหน้า4
 
บรรณานุกรมเรื่องที่ 3 
ดร.ปนัดดา ชำนาญสุข“ ตำรวจร่วมมวลชนลดชญากรรม,”คมชัดลึกวันที่ 29  เดือน ธันวาคม พ.ศ.2553:4 
 
 
บรรณานุกรมหนังสือทั้งสามเล่ม
 วรางคณา อิ่มอุดม  สุภฎารัตน์ สุรีพรวิโรจน์ ดร.ปนัดดา ชำนาญสุข วัดซีนป้องกันโรคฟองสบู่แตก  ปัญญาเพื่อสุขภาพ  ตำรวจร่วมมวลชนลดชญากรรม ไทยนิวส์ ไทยนิวส์ คมชัดลึก 29  เดือน ธันวาคม พ.ศ.2553:5  29  เดือน ธันวาคม พ.ศ.2553:5 29  เดือน ธันวาคม พ.ศ.2553:4
 
 
 
ข้อมูลบทความจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เรื่องที่ 1 
ชื่อ-นามสกุล ผู้เขียนบทความ  วราลี ธาม  ชื่อเรื่อง36 วิธีปรุงรักให้เลิศรส
แหล่งที่มา http://www.se-ed.com/Wholesale/Quotation/Products/Detail.aspx?No=9789740901365 ปีพ.ศ.ที่สืบค้น2552
 
บรรณานุกรมจากเครือข่าย Internet เรื่องที่ 1
วราลี ธาม  36 วิธีปรุงรักให้เลิศร(ออนไลน์) แหล่งที่มา http://www.se-ed.com/Wholesale/Quotation/Products/Detail.aspx?No=9789740901365 2552 
 
 
 ข้อมูลบทความจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เรื่องที่ 2 
ชื่อ-นามสกุล ผู้เขียนบทความ ภูเตศวร      ชื่อเรื่อง สัญญาจากลาซา
แหล่งที่มาhttp://www.mono2u.com/main_pages/viewpage.jsp?file=Home&childpage=home_movie_detail&pid=BB-S-028&menu=menu5    ปีพ.ศ.ที่สืบค้น2551
 
 บรรณานุกรมจากเครือข่าย Internet เรื่องที่ 2
  ภูเตศวร  สัญญาจากลาซา  (ออนไลน์) แหล่งที่มาhttp://www.mono2u.com/main_pages/viewpage.jsp?file=Home&childpage=home_movie_detail&pid=BB-S-028&menu=menu5 2551
 
 
ข้อมูลบทความจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เรื่องที่ 3 
ชื่อ-นามสกุล ผู้เขียนบทความ งามพรรณ เวชชาชีวะ       ชื่อเรื่อง ความสุขของกะทิ
แหล่งที่มาhttp://my.dek-d.com/noojajee/blog/?blog_id=10032188           ปีพ.ศ.ที่สืบค้น2552
 
บรรณานุกรมจากเครือข่าย Internet เรื่องที่ 3 
งามพรรณ เวชชาชีวะ  ความสุขของกะทิ  (ออนไลน์)แหล่งที่มาhttp://my.dek-d.com/noojajee/blog/?blog_id=10032188 2552
 
บรรณานุกรมบทความจากเครือข่าย Internet ทั้ง 3 เรื่อง
 วราลี ธาม ภูเตศวร    งามพรรณ เวชชาชีวะ  36 วิธีปรุงรักให้เลิศรส   สัญญาจากลาซา ความสุขของกะทิ  http://www.se-ed.com/Wholesale/Quotation/Products/Detail.aspx?No=9789740901365 http://www.mono2u.com/main_pages/viewpage.jsp?file=Home&childpage=home_movie_detail&pid=BB-S-028&menu=menu5 http://my.dek-d.com/noojajee/blog/?blog_id=10032188  http://my.dek-d.com/noojajee/blog/?blog_id=10032188  

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 399 คน กำลังออนไลน์