ม.รังสิต ศึกษาต่อป.โท-เอก ทวิภาค

 

มหาวิทยาลัยรังสิต กำหนดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิต และระดับดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรระบบทวิภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551

หลักสูตรที่เปิดรับ

หลักสูตรระบบทวิภาค

ระดับมหาบัณฑิต

-บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

-การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ

-บัญชีมหาบัณฑิต

-รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

-นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

-ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  สาขาวิชาจีนในระบบเศรษฐกิจโลก  สาขาวิชาผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมือง

-ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต

-สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ

-วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา

-พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่  สาขาวิชาการจัดการพยาบาล

-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

-ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ระดับดุษฎีบัณฑิต

-บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

-วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมือง

-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

รับสมัครถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2551

ติดต่อสอบถาม  ศูนย์ศึกษาสาทรธานี  0-2636-8383 ศูนย์ศึกษาวิภาวดี 0-2617-5853-8สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก 0-2997-2222 ต่อ 5508   

(ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104307  แล้วส่ง  SMS  มาที่ 4264444)

ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนต่อหลังป.ตรีนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 383 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์