ตัวเก็บประจุ3

 

 

การต่อตัวเก็บประจุ


1.การต่อแบบอนุกรม  คือการนำแผ่นบวกของตัวเก็บประจุของแผ่นหนึ่งมาต่อกับแผ่นประจุลบของตัวเก็บประจุอีกแผ่นหนึ่ง เรียงกันเรื่อย ๆ ดังรูป

แหล่งที่มาของภาพ : http://images.physic6010214.multiply.com/image/1/photos/upload/300x300/S...

ผลของการต่อตัวเก็บประจุแบบอนุกรม คือ ประจุบนแผ่นโลหะแต่ละแผ่นจะมีค่าเท่ากันหมดและจะเท่ากับประจุรวมของทั้งหมด ด้วย แต่ความต่างศักย์จะ
เท่ากับผลบวกของความต่างศักย์แต่ละแผ่น ดังนั้น
2. การต่อแบบขนาน คือ การนำตัวเก็บประจุมาต่อกันโดยให้แผ่นบวกรวมกันที่จุดหนึ่งและให้แผ่นลบรวมกันที่อีกจุดหนึ่ง มีลักษณะดังรูป 
แหล่งที่มาของภาพ : http://images.physic6010214.multiply.com/image/1/photos/upload/300x300/
ผลบวกของการต่อตัวเก็บประจุแบบขนาน คือ ความต่างศักย์ไฟฟ้าของตัวเก็บประจุแต่ละตัวเท่ากันหมดและจะเท่ากับความต่าง ศักย์ของวงจร ส่วนประจุ
ไฟฟ้ารวมจะเท่ากับผลบวกของประจุบนแต่ละแผ่น ดังนั้น 
   หน้า ,  4

 

 

สร้างโดย: 
นางสาวสุชญา เจียรโภคกุล และ นางสาวจิรัชญา ตั้งเจตสกาว

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์