Present Perfect Tense

 

 

         Present Perfect Tense ถูกสร้างขึ้นโดยมีกริยาช่วย have, has อยู่ในประโยคหรือกริยาแท้ของประโยค present perfect tense จะเป็นกริยาช่องที่ 3 เสมอ ซึ่งโดยมากแล้วจะอยู่ในรูปกริยา เติม -ed (finished, decided, arrested, improved, arrived, เป็นต้น) ซึ่งเรียกว่า regular verb ส่วนกริยาช่องที่ 3 ที่ เป็น irregular verb และถูกนำมาใช้ใน present perfect tense บ่อยๆ ก็มี lost, done, been, written เป็นต้น

         โครงสร้าง : S + has, have + V.3…

Has: ใช้กับประธานเอกพจน์จำพวก he, she, it, Tom เป็นต้น

Have: ใช้กับประธานพหูพจน์จำพวก we, they, you, Tom เป็นต้น

         We have been here for three days.
         พวกเราอยู่ที่นี่มา 3 วันแล้ว

การใช้ Present Perfect Tense

1) ใช้ present perfect tense กับการกระทำที่เกิดขี้นในอดีตและดำเนินมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งโดยมากแล้วจะมีกริยาวิเศษณ์จำพวก since, for เป็นตัน เป็นตัวชี้นำอยู่ในประโยค เช่น

         I have been in Bangkok since 1988
         ผมอยู่กรุงเทพฯ มาตั้งแต่ 1988(ขณะนี้ก็ยังอยู่)

         Tom has been in the army for ten years.
         ทอมได้เป็นทหารมา 10 ปีแล้ว (ขณะนี้ก็ยังเป็นอยู่)

2) ใช้ present perfect tense กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแต่ยังแสดงผลให้เห็นในปัจจุบัน และบ่อยครั้งที่มีคำกริยาวิเศษณ์จำพวก ever, never just, already, yetเป็นต้น อยู่ในประโยค เช่น

         Tom has had a bad car accident.
         ทอมได้รับอุบัติเหตุทางรถยนต์ (คาดว่าตอนนี้นอนอยู่โรงพยาบาล)

         We have spoken to each other on the phone but we have never met.
         พวกเราเคยคุยกันทางโทรศัพท์แต่ไม่เคยเจอหน้ากันเลย
         (ผลคือยังไม่รู้หน้าตากัน)

3) ใช้ present perfect tense กับการกระทำที่เกิดขึ้นในอดีตแต่ไม่ได้ระบุเวลาเฉพาะ เจาะจง เช่น

         I have traveled a lot in America.
         ผมเดินทางบ่อยมากในอเมริกา

         Somchai has been to Japan.
         สมชัยได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น

4) ใช้ present perfect tense กับการกระทำหรือเหตุการณ์ที่เพิ่งจะจบลงไปอย่างสมบูรณ์ หรือเกือบจะสมบูรณ์ในขณะที่พูดอยู่นั้น โดยมีคำกริยาวิเศษณ์เหล่านี้อยู่ในประโยค คือ

         just          เพิ่งจะ
         yet           ยังเลย
         recently   เมื่อเร็วๆนี้
         already     แล้ว
         finally       ในที่สุด

         He has already finished his work.
         เขาทำงานเสร็จเมื่อครู่นี้

         I have just fallen downstairs.
         ผมเพิ่งจะตกลงตกลงไปชั้น

 

สร้างโดย: 
น.ส.สุภัทรา บุญดี,น.ส.สุปราณี ดำสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 65 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak