Present Perfect Tense

 

 

         Present Perfect Tense ถูกสร้างขึ้นโดยมีกริยาช่วย have, has อยู่ในประโยคหรือกริยาแท้ของประโยค present perfect tense จะเป็นกริยาช่องที่ 3 เสมอ ซึ่งโดยมากแล้วจะอยู่ในรูปกริยา เติม -ed (finished, decided, arrested, improved, arrived, เป็นต้น) ซึ่งเรียกว่า regular verb ส่วนกริยาช่องที่ 3 ที่ เป็น irregular verb และถูกนำมาใช้ใน present perfect tense บ่อยๆ ก็มี lost, done, been, written เป็นต้น

         โครงสร้าง : S + has, have + V.3…

Has: ใช้กับประธานเอกพจน์จำพวก he, she, it, Tom เป็นต้น

Have: ใช้กับประธานพหูพจน์จำพวก we, they, you, Tom เป็นต้น

         We have been here for three days.
         พวกเราอยู่ที่นี่มา 3 วันแล้ว

การใช้ Present Perfect Tense

1) ใช้ present perfect tense กับการกระทำที่เกิดขี้นในอดีตและดำเนินมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งโดยมากแล้วจะมีกริยาวิเศษณ์จำพวก since, for เป็นตัน เป็นตัวชี้นำอยู่ในประโยค เช่น

         I have been in Bangkok since 1988
         ผมอยู่กรุงเทพฯ มาตั้งแต่ 1988(ขณะนี้ก็ยังอยู่)

         Tom has been in the army for ten years.
         ทอมได้เป็นทหารมา 10 ปีแล้ว (ขณะนี้ก็ยังเป็นอยู่)

2) ใช้ present perfect tense กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแต่ยังแสดงผลให้เห็นในปัจจุบัน และบ่อยครั้งที่มีคำกริยาวิเศษณ์จำพวก ever, never just, already, yetเป็นต้น อยู่ในประโยค เช่น

         Tom has had a bad car accident.
         ทอมได้รับอุบัติเหตุทางรถยนต์ (คาดว่าตอนนี้นอนอยู่โรงพยาบาล)

         We have spoken to each other on the phone but we have never met.
         พวกเราเคยคุยกันทางโทรศัพท์แต่ไม่เคยเจอหน้ากันเลย
         (ผลคือยังไม่รู้หน้าตากัน)

3) ใช้ present perfect tense กับการกระทำที่เกิดขึ้นในอดีตแต่ไม่ได้ระบุเวลาเฉพาะ เจาะจง เช่น

         I have traveled a lot in America.
         ผมเดินทางบ่อยมากในอเมริกา

         Somchai has been to Japan.
         สมชัยได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น

4) ใช้ present perfect tense กับการกระทำหรือเหตุการณ์ที่เพิ่งจะจบลงไปอย่างสมบูรณ์ หรือเกือบจะสมบูรณ์ในขณะที่พูดอยู่นั้น โดยมีคำกริยาวิเศษณ์เหล่านี้อยู่ในประโยค คือ

         just          เพิ่งจะ
         yet           ยังเลย
         recently   เมื่อเร็วๆนี้
         already     แล้ว
         finally       ในที่สุด

         He has already finished his work.
         เขาทำงานเสร็จเมื่อครู่นี้

         I have just fallen downstairs.
         ผมเพิ่งจะตกลงตกลงไปชั้น

 

สร้างโดย: 
น.ส.สุภัทรา บุญดี,น.ส.สุปราณี ดำสวัสดิ์

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 112 คน กำลังออนไลน์