สาเหตุสงครามโลก 1-2

สาเหตุของการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 สงครามโลกครั้งที่ 1 (ค.ศ. 1914)
สงครามโลกครั้งที่ 1 มีสาเหตุมาจาก 4 ประการ คือ

1.
การแข่งขันทางเศรษฐกิจ ที่สำคัญคือ การแข่งขันระหว่างอังกฤษกับเยอรมัน
2.
การทะเลาะเบาะแว้งเรื่องอาณานิคม ปลาย ค.ศ. ที่ 19 ยุโรปต่างแข่งขันช่วงชิงอาณานิคมเพื่อจักรวรรดิของตน ซึ่งก่อให้เกิดความแตกร้าวระหว่างชาติขึ้น เช่น
-
อังกฤษกับเยอรมัน เรื่องแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาตะวันตกเฉียงใต้
-
อังกฤษกับฝรั่งเศส เรื่องลุ่มแม่น้ำไนล์
-
อังกฤษกับรัสเซีย เรื่องเปอร์เซียและอาฟกานิสถาน
-
เยอรมันกับฝรั่งเศส เรื่องมอร็กโกและแอฟริกาตะวันตก
3.
ระบบภาคีพันธมิตร ซึ่งแบ่งเป็น 2 ฝ่ายคือ

-
สัญญาไตรภาคี ประกอบด้วย เยอรมนี ออสเตรีย - ฮังการี และอิตาลี
-
สัญญาไตรพันธมิตร ประกอบด้วย อังกฤษ ฝรั่งเศส และรัสเซีย
4.
ความใฝ่ฝันทะเยอทะยานด้วยความรู้สึกทางชาตินิยม วิกฤติกรรมณ์ซาราเจโว

สาเหตุของการเกิดสงครามโลก ครั้งที่ 2

31. ข้อสรุปของสงครามโลก ครั้งที่ 2 (.. 1939-1945)            31.1 ช่วงเวลาที่เกิดสงคราม รวมเวลา 6 ปี                        - เริ่มเมื่อวันที่ 3 กันยายน ..1939 เมื่อเยอรมนีบุกโปแลนด์                        - สิ้นสุดในวันที่ 14 สิงหาคม ..1945 เมื่อญี่ปุ่นประกาศยอมจำนน            31.2 ประเทศคู่สงคราม แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้                        (1) กลุ่มประเทศฝ่ายพันธมิตร ชาติผู้นำที่สำคัญ ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา และสหภาพโซเวียต รวมทั้งยังมีประเทศในภูมิภาคต่าง  เข้าร่วมสมทบด้วยอีกจำนวนมาก                        (2) กลุ่มประเทศฝ่ายอักษะ ชาติผู้นำที่สำคัญได้แก่ เยอรมนี ญี่ปุ่น และอิตาลี            31.3 ความสำคัญของสงครามโลก ครั้งที่ 2 เป็นสงครามที่เกิดในเกือบทุกภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะในทวีปยุโรปและเอเชีย มีประเทศต่าง  เข้าร่วมจำนวนมาก เป็นสงครามที่สร้างความหายนะ และมีผลกระทบต่อประเทศต่าง  ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มากกว่าสงครามโลก ครั้งที่ 1            มีผู้คนเสียชีวิต ทั้งทหารและพลเรือนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 75 ล้านคน เพราะการใช้อาวุธที่มีประสิทธิภาพในการทำลายล้างสูง โดยเฉพาะระเบิดปรมาณูหรือนิวเคลียร์ (Atomic Bomb ) ซึ่งสหรัฐอเมริกาใช้กับญี่ปุ่น โดยทิ้งที่เมืองฮิโรชิมาและเมืองนางาซากิ จนทำให้ญี่ปุ่นต้องยอมแพ้ในที่สุด32. สาเหตุที่นำไปสู่สงครามโลก ครั้งที่ 2            32.1 ความล้มเหลวขององค์การสันนิบาตชาติ การทำหน้าที่รักษาสันติภาพของสันนิบาตชาติ ไม่ประสบผลสำเร็จ เพราะสันนิบาตไม่มีกองทหารและไม่มีอำนาจยับยั้งข้อพิพาทระหว่างประเทศได้ อีกทั้งสหรัฐอเมริกาไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกจึงทำให้สันนิบาตชาติอ่อนแอ            32.2 การเติบโตของลัทธินิยมทางทหาร มีผู้นำหลายประเทศได้สร้างความเข้มแข็งทางทหารและสะสมอาวุธร้ายแรงต่าง  ได้แก่ เยอรมนี อิตาลี และญี่ปุ่น เพื่อขยายอำนาจทางการเมืองโดยใช้กำลังเข้ายึดครองดินแดนต่าง  และใช้กองทัพปกป้องผลประโยชน์ของชาติตน            32.3 ความไม่เป็นธรรมของสนธิสัญญาสันติภาพ ได้แก่ สนธิสัญญาแวร์ซายส์และสัญญาสันติภาพฉบับอื่น  ภายหลังเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 1 สิ้นสุดลง ซึ่งเยอรมนีและชาติผู้แพ้สงครามถูกบังคับให้สงนามในสัญญาที่ตนเป็นฝ่ายเสียเปรียบ เช่น การสูญเสียดินแดนอาณานิคมและจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามจำนวนมหาศาล จึงต้องการล้มเลิกเงื่อนไขข้อตกลงตามสัญญาฉบับนี้            32.4 การแข่งขันทางเศรษฐกิจ ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 อังกฤษและฝรั่งเศสยังคงเป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ แต่เยอรมนี ซึ่งเป็นฝ่ายปราชัยในสงครามและต้องสูญเสียดินแดนอารานิคมให้แก่ชาติมหาอำนาจทั้งสองไปจนเกือบหมด รวมทั้งอิตาลีและญี่ปุ่น ซึ่งมีอาณานิคมน้อยกว่า จึงอยู่ในฐานะประเทศที่มีกำลังทางเศรษฐกิจไม่เข้มแข็ง            ประเทศดังกล่าว จึงต้องการเร่งพัฒนาความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศตนเป็นผลให้เกิดการแข่งขันกับประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจเดิม โดยเฉพาะด้านการค้าระหว่างประเทศและการแสวงหาแหล่งวัตถุดิบ จึงนำไปสู่ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศในที่สุด            32.5 ความขัดแย้งในอุดมการณ์ทางการเมือง แนวความคิดของผู้นำประเทศที่นิยมลัทธิทางทหารได้แก่ ฮิตเลอร์ ผู้นำลัทธินาซี (Nazism) ของเยอรมนี และมุสโสลินี ผู้นำลัทธิฟาสต์ซิสม์ (Fascism) ของอิตาลี ทั้งสองต่อต้านแนวความคิดเสรีนิยมและระบบการเมืองแบบรัฐสภาของชาติยุโรป แต่ให้ความสำคัญกับพลังของลัทธิชาตินิยม ความเข้มแข็งทางทหาร และอำนาจของผู้นำมากกว่า

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 281 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • supatkul