สาเหตุสงครามโลก 1-2

สาเหตุของการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 สงครามโลกครั้งที่ 1 (ค.ศ. 1914)
สงครามโลกครั้งที่ 1 มีสาเหตุมาจาก 4 ประการ คือ

1.
การแข่งขันทางเศรษฐกิจ ที่สำคัญคือ การแข่งขันระหว่างอังกฤษกับเยอรมัน
2.
การทะเลาะเบาะแว้งเรื่องอาณานิคม ปลาย ค.ศ. ที่ 19 ยุโรปต่างแข่งขันช่วงชิงอาณานิคมเพื่อจักรวรรดิของตน ซึ่งก่อให้เกิดความแตกร้าวระหว่างชาติขึ้น เช่น
-
อังกฤษกับเยอรมัน เรื่องแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาตะวันตกเฉียงใต้
-
อังกฤษกับฝรั่งเศส เรื่องลุ่มแม่น้ำไนล์
-
อังกฤษกับรัสเซีย เรื่องเปอร์เซียและอาฟกานิสถาน
-
เยอรมันกับฝรั่งเศส เรื่องมอร็กโกและแอฟริกาตะวันตก
3.
ระบบภาคีพันธมิตร ซึ่งแบ่งเป็น 2 ฝ่ายคือ

-
สัญญาไตรภาคี ประกอบด้วย เยอรมนี ออสเตรีย - ฮังการี และอิตาลี
-
สัญญาไตรพันธมิตร ประกอบด้วย อังกฤษ ฝรั่งเศส และรัสเซีย
4.
ความใฝ่ฝันทะเยอทะยานด้วยความรู้สึกทางชาตินิยม วิกฤติกรรมณ์ซาราเจโว

สาเหตุของการเกิดสงครามโลก ครั้งที่ 2

31. ข้อสรุปของสงครามโลก ครั้งที่ 2 (.. 1939-1945)            31.1 ช่วงเวลาที่เกิดสงคราม รวมเวลา 6 ปี                        - เริ่มเมื่อวันที่ 3 กันยายน ..1939 เมื่อเยอรมนีบุกโปแลนด์                        - สิ้นสุดในวันที่ 14 สิงหาคม ..1945 เมื่อญี่ปุ่นประกาศยอมจำนน            31.2 ประเทศคู่สงคราม แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้                        (1) กลุ่มประเทศฝ่ายพันธมิตร ชาติผู้นำที่สำคัญ ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา และสหภาพโซเวียต รวมทั้งยังมีประเทศในภูมิภาคต่าง  เข้าร่วมสมทบด้วยอีกจำนวนมาก                        (2) กลุ่มประเทศฝ่ายอักษะ ชาติผู้นำที่สำคัญได้แก่ เยอรมนี ญี่ปุ่น และอิตาลี            31.3 ความสำคัญของสงครามโลก ครั้งที่ 2 เป็นสงครามที่เกิดในเกือบทุกภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะในทวีปยุโรปและเอเชีย มีประเทศต่าง  เข้าร่วมจำนวนมาก เป็นสงครามที่สร้างความหายนะ และมีผลกระทบต่อประเทศต่าง  ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มากกว่าสงครามโลก ครั้งที่ 1            มีผู้คนเสียชีวิต ทั้งทหารและพลเรือนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 75 ล้านคน เพราะการใช้อาวุธที่มีประสิทธิภาพในการทำลายล้างสูง โดยเฉพาะระเบิดปรมาณูหรือนิวเคลียร์ (Atomic Bomb ) ซึ่งสหรัฐอเมริกาใช้กับญี่ปุ่น โดยทิ้งที่เมืองฮิโรชิมาและเมืองนางาซากิ จนทำให้ญี่ปุ่นต้องยอมแพ้ในที่สุด32. สาเหตุที่นำไปสู่สงครามโลก ครั้งที่ 2            32.1 ความล้มเหลวขององค์การสันนิบาตชาติ การทำหน้าที่รักษาสันติภาพของสันนิบาตชาติ ไม่ประสบผลสำเร็จ เพราะสันนิบาตไม่มีกองทหารและไม่มีอำนาจยับยั้งข้อพิพาทระหว่างประเทศได้ อีกทั้งสหรัฐอเมริกาไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกจึงทำให้สันนิบาตชาติอ่อนแอ            32.2 การเติบโตของลัทธินิยมทางทหาร มีผู้นำหลายประเทศได้สร้างความเข้มแข็งทางทหารและสะสมอาวุธร้ายแรงต่าง  ได้แก่ เยอรมนี อิตาลี และญี่ปุ่น เพื่อขยายอำนาจทางการเมืองโดยใช้กำลังเข้ายึดครองดินแดนต่าง  และใช้กองทัพปกป้องผลประโยชน์ของชาติตน            32.3 ความไม่เป็นธรรมของสนธิสัญญาสันติภาพ ได้แก่ สนธิสัญญาแวร์ซายส์และสัญญาสันติภาพฉบับอื่น  ภายหลังเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 1 สิ้นสุดลง ซึ่งเยอรมนีและชาติผู้แพ้สงครามถูกบังคับให้สงนามในสัญญาที่ตนเป็นฝ่ายเสียเปรียบ เช่น การสูญเสียดินแดนอาณานิคมและจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามจำนวนมหาศาล จึงต้องการล้มเลิกเงื่อนไขข้อตกลงตามสัญญาฉบับนี้            32.4 การแข่งขันทางเศรษฐกิจ ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 อังกฤษและฝรั่งเศสยังคงเป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ แต่เยอรมนี ซึ่งเป็นฝ่ายปราชัยในสงครามและต้องสูญเสียดินแดนอารานิคมให้แก่ชาติมหาอำนาจทั้งสองไปจนเกือบหมด รวมทั้งอิตาลีและญี่ปุ่น ซึ่งมีอาณานิคมน้อยกว่า จึงอยู่ในฐานะประเทศที่มีกำลังทางเศรษฐกิจไม่เข้มแข็ง            ประเทศดังกล่าว จึงต้องการเร่งพัฒนาความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศตนเป็นผลให้เกิดการแข่งขันกับประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจเดิม โดยเฉพาะด้านการค้าระหว่างประเทศและการแสวงหาแหล่งวัตถุดิบ จึงนำไปสู่ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศในที่สุด            32.5 ความขัดแย้งในอุดมการณ์ทางการเมือง แนวความคิดของผู้นำประเทศที่นิยมลัทธิทางทหารได้แก่ ฮิตเลอร์ ผู้นำลัทธินาซี (Nazism) ของเยอรมนี และมุสโสลินี ผู้นำลัทธิฟาสต์ซิสม์ (Fascism) ของอิตาลี ทั้งสองต่อต้านแนวความคิดเสรีนิยมและระบบการเมืองแบบรัฐสภาของชาติยุโรป แต่ให้ความสำคัญกับพลังของลัทธิชาตินิยม ความเข้มแข็งทางทหาร และอำนาจของผู้นำมากกว่า

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์