ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ทัศนศิลป์

 

2.  จิตรกรรมภาพเขียน (Painting)  ภาพเขียนเป็นการสร้างงาน  2  มิติบนพื้นระนาบด้วยสีหลายสี เช่น
         2.1  การเขียนภาพสีน้ำ (Colour Painting)
         2.2  การเขียนภาพสีอะคริลิก (Acrylic Painting)
         2.3  การเขียนภาพสีน้ำมัน (Oil Painting)

 
     
 การเขียนภาพสีน้ำมัน  การเขียนภาพสีอะคริลิก  การเขียนภาพสีน้ำ

ประติมากรรม (Sculpture)
ประติมากรรมเป็นงานศิลปะที่แสดงออกด้วยการปั้น  แกะสลัก  หล่อ  และการจัดองค์ประกอบความงามอื่น ลงบนสื่อต่างๆ  
เช่น  ไม้  หิน  โลหะ  สัมฤทธิ์  ฯลฯ  เพื่อให้เกิดรูปทรง 3 มิติ  มีความลึกหรือนูนหนา  ประติกรรมเป็นแขนงหนึ่งของทัศนศิลป์
ผู้ทำงานประติมากรรมเรียกว่า  ประติมากร  ส่วนงานประติมากรรมที่เกี่ยวกับศาสนามักสะกดให้แตกต่างออกไปว่า ปฏิมากรรม
ผู้ที่สร้างงานปฏิมากรรม เรียกว่า ปฏิมากร

    งานประติมากรรม แบ่งเป็น 3 ประเภท ตามมิติของกความลึก ได้แก่
    1.  ประติมากรรมนูนต่ำ  มีลักษณะเป็นเส้น เป็นร่อง หรือเป็นแอ่งลึกลงไปเพียงเล็กน้อย  สามารถมองเห็นด้านหน้าได้
เพียงด้านเดียว  เช่น  เหรียญต่างๆ เป็นต้น
    2.  ประติมากรรมนูนสูง มีลักษณะงานที่นูนสูงขึ้นมาจากพื้นผิวมากกว่าแบบนูนต่ำ  อาจจะมองเห็นได้ชัดเจนเพียง
ด้านหน้า แต่บางชิ้นงานก็สามารถมองได้ทั้งด้านหน้าและด้านข้าง เช่น  ภาพปั้น  ลวดลายแกะสลักบานประตูหรือหน้าต่าง เป็นต้น
    3.  ประติมากรรมลอยตัว เป็นงานปั้นที่มีสามารถมองเห็นได้รอบด้าน  เช่น  รูปปั้น  อนุสาวรีย์ และพระพุทธรูป เป็นต้น

สถาปัตยกรรม (Architecture

สถาปัตยกรรม คือ ศิลปะของการออกแบบโครงสร้าง  การออกแบบอาคารและสิ่งก่อสร้าง การก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ตลอดจนการตกแต่งบริเวณและสิ่งแวดล้อมของอาคารสถานที่ให้มีความงาม ประโยชน์การใช้สอย และความมั่นคงแข็งแรง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 2 คน กำลังออนไลน์