บรรณานุกรมบทความจากวารสาร หนังสือพิมพ์ Internet

บรรณานุกรมจากวารสาร

ข้อมูลบทความจากวารสารเรื่องที่ 1

ชื่อ - นามสกุลผู้เขียนบทความ :: ภาคภูมิ น้อยวัฒน์

ชื่อบทความ :: โอละเห่ ทะเลใต้

ชื่อวารสาร :: อสท.สมุยพะงันเกาะเต่า ปีที่46 ฉบับที่9 เมษายน 2549 เลขหน้า 92-103

บรรณานุกรม :: ภาคภูมิ น้อยวัฒน์.โอละเห่ ทะเลใต้, วารสาร อสท.สมุยพะงันเกาะเต่า, 9,46(2549) : 92-103

 

ข้อมูลบทความจากวารสารเรื่องที่ 2

ชื่อ - นามสกุลผู้เขียนบทความ :: วิมลพรรณ ปิตธวัชชัย 

ชื่อบทความ :: ทอนซิล อักเสบ

ชื่อวารสาร :: หมอชาวบ้าน ปีที่27 ฉบับที่ี325 เมษายน 2549 เลขหน้า 34-37

บรรณานุกรม :: วิมลพรรณ ปิตธวัชชัย.ทอนซิล อักเสบ, วารสาร หมอชาวบ้าน, 325,27(2549) : 34-37

 

ข้อมูลบทความจากวารสารเรื่องที่ 3

ชื่อ - นามสกุลผู้เขียนบทความ :: เล็ก พงษ์สมัครไทย

ชื่อบทความ :: เฉลิมพระยศเจ้านายฝ่ายใน ในราชการปัจจุบัน

ชื่อวารสาร :: ศิลปวัฒนธรรม ปีที่29 ฉบับที่5 มีนาคม 2549 เลขหน้า 40-50

บรรณานุกรม :: เล็ก พงษ์สมัครไทย.เฉลิมพระยศเจ้านายฝ่ายใน ในราชการปัจจุบัน, วารสารศิลปวัฒนธรรม, 5,29(2549) : 40-50 

 

บรรณานุกรมทั้ง 3 เรื่อง 

ภาคภูมิ น้อยวัฒน์.โอละเห่ ทะเลใต้, วารสาร อสท.สมุยพะงันเกาะเต่า, 9,46(2549) : 92-103   บรรณานุกรม :: วิมลพรรณ ปิตธวัชชัย.ทอนซิล อักเสบ, วารสาร หมอชาวบ้าน, 325,27(2549) : 34-37  เล็ก พงษ์สมัครไทย.เฉลิมพระยศเจ้านายฝ่ายใน ในราชการปัจจุบัน, วารสารศิลปวัฒนธรรม, 5,29(2549) : 40-50   

 

การเขียนบรรณานุกรมจากหนังสือพิมพ์

ข้อมูลบทความ ข่าว หรือคอลัมน์จากหนังสือพิมพ์ เรื่องที่1

ชื่อบทความ :: เหยื่อน้ำท่วม-ดินถล่มแซมบ้าพุ่งเฉียด 500ศพ 

ชื่อหนังสือพิมพ์ :: ไทยรัฐ

บรรณานุกรมเรื่องที่1 :: 14 มกราคม 2554 เวลา 15.20 น  

 

ข้อมูลบทความ ข่าว หรือคอลัมน์จากหนังสือพิมพ์ เรื่องที่2

ชื่อบทความ :: ไฟไหม้โรงกลั่นบางจากสูญล้านบาทต่้อวัน 

ชื่อหนังสือพิมพ์ :: เดลินิวส์

บรรณานุกรมเรื่องที่2 :: วันศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2554 เวลา 8:18 

 

ข้อมูลบทความ ข่าว หรือคอลัมน์จากหนังสือพิมพ์ เรื่องที่3

ชื่อบทความ :: 

ชื่อหนังสือพิมพ์ ::

บรรณานุกรมเรื่องที่3 ::

 

บรรณานุกรมจากหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 เรื่อง

 

การเขียนบรรณานุกรมจากอินเทอร์เน็ต

ข้อมูลบทความจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เรื่องที่1 

ชื่อ-นามสกุล ผู้เขียนบทความ :: จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง

ชื่อเรื่อง :: งานเพ้นท์เพื่อการตกแต่ง

แหล่งที่มา :: http://www.se-ed.com/eshop/Products/Detail.aspx?No=9786165121026

ปีพ.ศ.ที่สืบค้น :: ธันวาคม 2553

 

ข้อมูลบทความจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เรื่องที่2

ชื่อ-นามสกุล ผู้เขียนบทความ :: ศักดินนท์ โพธิราช

ชื่อเรื่อง :: อย่าปล่อยให้ความเครียดขโมยรอยยิ้มของคุณไป 

แหล่งที่มา :: http://www.se-ed.com/eshop/Products/Detail.aspx?No=9786167013671 

ปีพ.ศ.ที่สืบค้น :: - 

 

ข้อมูลบทความจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เรื่องที่3

ชื่อ-นามสกุล ผู้เขียนบทความ :: ขนิษฐา เผือกผ่องใส 

ชื่อเรื่อง :: Home & Decor Special No.4 

แหล่งที่มา :: http://www.se-ed.com/eshop/Products/Detail.aspx?No=9786167312149

ปีพ.ศ.ที่สืบค้น :: มกราคม 2554

 

บรรณานุกรมทั้ง3 เรื่อง

 จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง. งานเพ้นท์เพื่อการตกแต่ง.http://www.se-ed.com/eshop/Products/Detail.aspx?No=9786165121026.ธันวาคม 2553 ,ศักดินนท์ โพธิราช.อย่าปล่อยให้ความเครียดขโมยรอยยิ้มของคุณไป .http://www.se-ed.com/eshop/Products/Detail.aspx?No=9786167013671 ,ขนิษฐา เผือกผ่องใส. Home & Decor Special No.4.http://www.se-ed.com/eshop/Products/Detail.aspx?No=9786167312149. มกราคม 2554

 

 

 

 

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 84 คน กำลังออนไลน์