บรรณานุกรมบทความจากวารสาร หนังสือพิมพ์ Internet

บรรณานุกรมจากวารสาร

ข้อมูลบทความจากวารสารเรื่องที่ 1

ชื่อ - นามสกุลผู้เขียนบทความ :: ภาคภูมิ น้อยวัฒน์

ชื่อบทความ :: โอละเห่ ทะเลใต้

ชื่อวารสาร :: อสท.สมุยพะงันเกาะเต่า ปีที่46 ฉบับที่9 เมษายน 2549 เลขหน้า 92-103

บรรณานุกรม :: ภาคภูมิ น้อยวัฒน์.โอละเห่ ทะเลใต้, วารสาร อสท.สมุยพะงันเกาะเต่า, 9,46(2549) : 92-103

 

ข้อมูลบทความจากวารสารเรื่องที่ 2

ชื่อ - นามสกุลผู้เขียนบทความ :: วิมลพรรณ ปิตธวัชชัย 

ชื่อบทความ :: ทอนซิล อักเสบ

ชื่อวารสาร :: หมอชาวบ้าน ปีที่27 ฉบับที่ี325 เมษายน 2549 เลขหน้า 34-37

บรรณานุกรม :: วิมลพรรณ ปิตธวัชชัย.ทอนซิล อักเสบ, วารสาร หมอชาวบ้าน, 325,27(2549) : 34-37

 

ข้อมูลบทความจากวารสารเรื่องที่ 3

ชื่อ - นามสกุลผู้เขียนบทความ :: เล็ก พงษ์สมัครไทย

ชื่อบทความ :: เฉลิมพระยศเจ้านายฝ่ายใน ในราชการปัจจุบัน

ชื่อวารสาร :: ศิลปวัฒนธรรม ปีที่29 ฉบับที่5 มีนาคม 2549 เลขหน้า 40-50

บรรณานุกรม :: เล็ก พงษ์สมัครไทย.เฉลิมพระยศเจ้านายฝ่ายใน ในราชการปัจจุบัน, วารสารศิลปวัฒนธรรม, 5,29(2549) : 40-50 

 

บรรณานุกรมทั้ง 3 เรื่อง 

ภาคภูมิ น้อยวัฒน์.โอละเห่ ทะเลใต้, วารสาร อสท.สมุยพะงันเกาะเต่า, 9,46(2549) : 92-103   บรรณานุกรม :: วิมลพรรณ ปิตธวัชชัย.ทอนซิล อักเสบ, วารสาร หมอชาวบ้าน, 325,27(2549) : 34-37  เล็ก พงษ์สมัครไทย.เฉลิมพระยศเจ้านายฝ่ายใน ในราชการปัจจุบัน, วารสารศิลปวัฒนธรรม, 5,29(2549) : 40-50   

 

การเขียนบรรณานุกรมจากหนังสือพิมพ์

ข้อมูลบทความ ข่าว หรือคอลัมน์จากหนังสือพิมพ์ เรื่องที่1

ชื่อบทความ :: เหยื่อน้ำท่วม-ดินถล่มแซมบ้าพุ่งเฉียด 500ศพ 

ชื่อหนังสือพิมพ์ :: ไทยรัฐ

บรรณานุกรมเรื่องที่1 :: 14 มกราคม 2554 เวลา 15.20 น  

 

ข้อมูลบทความ ข่าว หรือคอลัมน์จากหนังสือพิมพ์ เรื่องที่2

ชื่อบทความ :: ไฟไหม้โรงกลั่นบางจากสูญล้านบาทต่้อวัน 

ชื่อหนังสือพิมพ์ :: เดลินิวส์

บรรณานุกรมเรื่องที่2 :: วันศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2554 เวลา 8:18 

 

ข้อมูลบทความ ข่าว หรือคอลัมน์จากหนังสือพิมพ์ เรื่องที่3

ชื่อบทความ :: 

ชื่อหนังสือพิมพ์ ::

บรรณานุกรมเรื่องที่3 ::

 

บรรณานุกรมจากหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 เรื่อง

 

การเขียนบรรณานุกรมจากอินเทอร์เน็ต

ข้อมูลบทความจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เรื่องที่1 

ชื่อ-นามสกุล ผู้เขียนบทความ :: จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง

ชื่อเรื่อง :: งานเพ้นท์เพื่อการตกแต่ง

แหล่งที่มา :: http://www.se-ed.com/eshop/Products/Detail.aspx?No=9786165121026

ปีพ.ศ.ที่สืบค้น :: ธันวาคม 2553

 

ข้อมูลบทความจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เรื่องที่2

ชื่อ-นามสกุล ผู้เขียนบทความ :: ศักดินนท์ โพธิราช

ชื่อเรื่อง :: อย่าปล่อยให้ความเครียดขโมยรอยยิ้มของคุณไป 

แหล่งที่มา :: http://www.se-ed.com/eshop/Products/Detail.aspx?No=9786167013671 

ปีพ.ศ.ที่สืบค้น :: - 

 

ข้อมูลบทความจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เรื่องที่3

ชื่อ-นามสกุล ผู้เขียนบทความ :: ขนิษฐา เผือกผ่องใส 

ชื่อเรื่อง :: Home & Decor Special No.4 

แหล่งที่มา :: http://www.se-ed.com/eshop/Products/Detail.aspx?No=9786167312149

ปีพ.ศ.ที่สืบค้น :: มกราคม 2554

 

บรรณานุกรมทั้ง3 เรื่อง

 จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง. งานเพ้นท์เพื่อการตกแต่ง.http://www.se-ed.com/eshop/Products/Detail.aspx?No=9786165121026.ธันวาคม 2553 ,ศักดินนท์ โพธิราช.อย่าปล่อยให้ความเครียดขโมยรอยยิ้มของคุณไป .http://www.se-ed.com/eshop/Products/Detail.aspx?No=9786167013671 ,ขนิษฐา เผือกผ่องใส. Home & Decor Special No.4.http://www.se-ed.com/eshop/Products/Detail.aspx?No=9786167312149. มกราคม 2554

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 243 คน กำลังออนไลน์