การเขียนบรรณานุกรมจากวารสาร, บรรณานุกรมบทความจากInternet, บรรณานุกรมบทความจาก หนังสือพิมพ์

เขียนบรรณานุกรมจากวารสาร

ข้อมูลบทความจากวารสาร  เรื่องที่ 1 
ชื่อ-นามสกุล ผู้เขียนบทความ นพ.สุรเกียร อาชานุภาพ 
ชื่อบทความ ฝึกสติเป็นนิตย์ ชื่อวารสาร หมอชาวบ้าน
ปีที่ 32  ฉบับที่ 381   ปีที่พิมพ์2554เลขหน้า 2-4                                   
 บรรณานุกรม 
 นพ.สุรเกียร อาชานานุภาพ “ฝึกสติเป็นนิตย์,” หมอชาวบ้าน    32,381(2554):2-4
ข้อมูลบทความจากวารสาร  เรื่องที่ 2 

 

ชื่อ-นามสกุล ผู้เขียนบทความ ผศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศ์กิตติรักษ์  
ชื่อบทความ โรคตาในเด็ก
ชื่อวารสาร หมอชาวบ้าน
ปีที่ 32  ฉบับที่ 381   ปีที่พิมพ์2554เลขหน้า 26-28                                     
 บรรณานุกรม 
 ผศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศ์กิตติรักษ์ “โรคตาในเด็ก,” หมอชาวบ้าน     32,3381(2554):26-28

 ข้อมูลบทความจากวารสาร เรื่องที่ 3
ชื่อ-นามสกุล ผู้เขียนบทความ  นพ.ประวิตร์ พิศาสบุตร 
ชื่อบทความ  วัยรุ่นกับแก้สิว
ชื่อวารสาร หมอชาวบ้าน
ปีที่ 32  ฉบับที่  381   ปีที่พิมพ์ 2554
เลขหน้า 46-47
บรรณานุกรม 
นพ.ประวิตร์ พิศาสบุตร“ วัยรุ่นกับสิว,”    หมอชาวบ้าน     32,381(2554):46-47
บรรณานุกรมบทความจากวารสารทั้ง 3 เรื่อง 
  
นพ.สุรเกียร อาชานานุภาพ ,ผศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศ์กิตติรักษ์,นพ.ประวิตร์ พิศาสบุตร."ฝึกสติเป็นนิตย์","โรคในตาเด็ก","วัยรุ่นกับสิว",หมอชาวบ้าน,หมอชาวบ้าน,หมอชาวบ้าน.32,381(2554):2-4, 32,381(2554):26-28, 32,381(2554):46-47
เขียนบรรณานุกรมบทความจาก   หนังสือพิมพ์ 
ข้อมูลบทความ  ข่าว หรือคอลัมน์จากหนังสือพิมพ์  เรื่องที่ 1 
ชื่อบทความหรือชื่อหัวข้อในคอลัมน์ ใครเป็นใครในภูมิภาค
ชื่อหนังสือพิมพ์   เดลินิวส์  วันที่ 6  เดือน มกราคม พ.ศ.2554 เลขหน้า24
บรรณานุกรมเรื่องที่ 1 
 ยอดธง“ ใครเป็ฯใครในภูมิภาค,”เดลินิวส์ วันที่ 6  เดือน มกราคม พ.ศ.2554:24
ข้อมูลบทความ  ข่าว หรือคอลัมน์จากหนังสือพิมพ์  เรื่องที่ 2 
ชื่อบทความหรือชื่อหัวข้อในคอลัมน์  อันดับฮอตเพลงฮฺต
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์  วันที่ 6  เดือน มกราคม  พ.ศ.2554 เลขหน้า29
บรรณานุกรมเรื่องที่ 2
มธ.จูนเนอร์.”เดลินิวส์ วันที่ 6  เดือน มกราคม พ.ศ.2554:29
ข้อมูลบทความ  ข่าว หรือคอลัมน์จากหนังสือพิมพ์  เรื่องที่ 3 
ชื่อบทความหรือชื่อหัวข้อในคอลัมน์ เคาะสนิม ทำนายปีเถาะ
ชื่อหนังสือพิมพ์  ไทยนิวส์  วันที่ 6  เดือน มกราคม พ.ศ.2554 เลขหน้า3
บรรณานุกรมเรื่องที่ 3 
บุญญฤทธิ์ ตุลาพันธ์พงศ์“ เคาะสนิม,”ไทยนิวส์ วันที่ 6  เดือน มกราคม พ.ศ.2554:3
บรรณานุกรมหนังสือทั้งสามเล่ม
ยอดธง,มธ.จูนเนอร์,บุญญฤทธิ์ ตุลาพันธ์พงศ์."ใครเป็นใครในภูมิภาค","อันดับฮอตเพลงฮิต" ,"เคาะสนิม ทำนายปีเถาะ".เดลินิวส์,เดลินิวส์,ไทยนิวส์.6 มกราคม (2554):24,6มกราคม(2554):29,6มกราคม (2554):3.
เขียนบรรณานุกรมบทความจากInternet 
ข้อมูลบทความจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เรื่องที่ 1 
ชื่อ-นามสกุล ผู้เขียนบทความ  ปุยฝ้าย ชื่อเรื่อง Blacklist ปิดบัญชีลับฉีกกฎหัวใจให้เรารักกัน (ออนไลน์)
บรรณานุกรมจากเครือข่าย Internet เรื่องที่ 1
ปุยฝ้าย  Blacklist ปิดบัญชีลับฉีกกฎหัวใจให้เรารักกัน (ออนไลน์) แหล่งที่มา http://www.se-ed.com/eShop/(A(aXQVc07dywEkAAAAYTQwYmE1MWMtNjczYi00ZDE4LWE1YzctNzQyZmFhNDVkZDFkPZhu9mITXPfflfy9jr8BvNR9XRY1))/Products/Detail.aspx?No=9786160602797 2553

 ข้อมูลบทความจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เรื่องที่ 2 

ชื่อ-นามสกุล ผู้เขียนบทความ Thelittlefinger      ชื่อเรื่อง Kiss Me ,Mister O บุพเพร้ายไม่จำกัดรัก 
แหล่งที่มาhttp://www.se-ed.com/eShop/(A(aXQVc07dywEkAAAAYTQwYmE1MWMtNjczYi00ZDE4LWE1YzctNzQyZmFhNDVkZDFkPZhu9mITXPfflfy9jr8BvNR9XRY1))/Products/Detail.aspx?No=9786160602780   ปีพ.ศ.ที่สืบค้น2553
 บรรณานุกรมจากเครือข่าย Internet เรื่องที่ 2
  Thelittlefinger   Kiss Me,Mister O บุพเพร้ายไม่จำกัดรัก  (ออนไลน์) แหล่งที่มาhttp://www.se-ed.com/eShop/(A(aXQVc07dywEkAAAAYTQwYmE1MWMtNjczYi00ZDE4LWE1YzctNzQyZmFhNDVkZDFkPZhu9mITXPfflfy9jr8BvNR9XRY1))/Products/Detail.aspx?No=9789740207078 2553
ข้อมูลบทความจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เรื่องที่ 3 
ชื่อ-นามสกุล ผู้เขียนบทความ เจ้าหญิงผู้เลอโฉม     ชื่อเรื่อง Cutie Beast ขีดเขียนหัวใจให้รู้ว่ารักนาย...เจ้าชายกระต่ายป่าแหล่งที่  http://www.se-ed.com/eShop/(A(aXQVc07dywEkAAAAYTQwYmE1MWMtNjczYi00ZDE4LWE1YzctNzQyZmFhNDVkZDFkPZhu9mITXPfflfy9jr8BvNR9XRY1))/Products/Detail.aspx?No=9786160602803        ปีพ.ศ.ที่สืบค้น2553
บรรณานุกรมจากเครือข่าย Internet เรื่องที่ 3 
เจ้าหญิงผู้เลอโฉมCutie Beast ขีดเขียนหัวใจให้รู้ว่ารักนาย..เจ้าชายกระต่ายป่า(ออนไลน์)แหล่งที่มาhttp://www.se-ed.com/eShop/(A(aXQVc07dywEkAAAAYTQwYmE1MWMtNjczYi00ZDE4LWE1YzctNzQyZmFhNDVkZDFkPZhu9mITXPfflfy9jr8BvNR9XRY1))/Products/Detail.aspx?No=9786160602803
บรรณานุกรมบทความจากเครือข่าย Internet ทั้ง 3 เรื่อง
ปุยฝ้าย,Thelittlefinger,เจ้าหญิงผู้เลอโฉม."Blacklist ปิดบัญชีลับฉีกหัวใจให้เรารักกัน","Kiss Me, Mister O บุพเพร้ายไม่จำกัดรัก","Cutie Beast ขีดเขียนหัวใจให้รู้ว่ารักนาย...เจ้านายกระต่ายป่า"แหล่งที่มา:   http://www.se-ed.com/eShop/(A(aXQVc07dywEkAAAAYTQwYmE1MWMtNjczYi00ZDE4LWE1YzctNzQyZmFhNDVkZDFkPZhu9mITXPfflfy9jr8BvNR9XRY1))/Products/Detail.aspx?No=9786160602797 http://www.se-ed.com/eShop/(A(aXQVc07dywEkAAAAYTQwYmE1MWMtNjczYi00ZDE4LWE1YzctNzQyZmFhNDVkZDFkPZhu9mITXPfflfy9jr8BvNR9XRY1))/Products/Detail.aspx?No=9786160602780http://www.se-ed.com/eShop/(A(aXQVc07dywEkAAAAYTQwYmE1MWMtNjczYi00ZDE4LWE1YzctNzQyZmFhNDVkZDFkPZhu9mITXPfflfy9jr8BvNR9XRY1))/Products/Detail.aspx?No=9786160602803 2553.2553.2553.
ด.ญ.เบญจพร หาญเลิศ ชั้นม. 3/8 เลขที่ 29

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์