การเขียนบรรณานุกรมจากวารสาร, บรรณานุกรมบทความจากInternet, บรรณานุกรมบทความจาก หนังสือพิมพ์

เขียนบรรณานุกรมจากวารสาร

ข้อมูลบทความจากวารสาร  เรื่องที่ 1 
ชื่อ-นามสกุล ผู้เขียนบทความ นพ.สุรเกียร อาชานุภาพ 
ชื่อบทความ ฝึกสติเป็นนิตย์ ชื่อวารสาร หมอชาวบ้าน
ปีที่ 32  ฉบับที่ 381   ปีที่พิมพ์2554เลขหน้า 2-4                                   
 บรรณานุกรม 
 นพ.สุรเกียร อาชานานุภาพ “ฝึกสติเป็นนิตย์,” หมอชาวบ้าน    32,381(2554):2-4
ข้อมูลบทความจากวารสาร  เรื่องที่ 2 

 

ชื่อ-นามสกุล ผู้เขียนบทความ ผศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศ์กิตติรักษ์  
ชื่อบทความ โรคตาในเด็ก
ชื่อวารสาร หมอชาวบ้าน
ปีที่ 32  ฉบับที่ 381   ปีที่พิมพ์2554เลขหน้า 26-28                                     
 บรรณานุกรม 
 ผศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศ์กิตติรักษ์ “โรคตาในเด็ก,” หมอชาวบ้าน     32,3381(2554):26-28

 ข้อมูลบทความจากวารสาร เรื่องที่ 3
ชื่อ-นามสกุล ผู้เขียนบทความ  นพ.ประวิตร์ พิศาสบุตร 
ชื่อบทความ  วัยรุ่นกับแก้สิว
ชื่อวารสาร หมอชาวบ้าน
ปีที่ 32  ฉบับที่  381   ปีที่พิมพ์ 2554
เลขหน้า 46-47
บรรณานุกรม 
นพ.ประวิตร์ พิศาสบุตร“ วัยรุ่นกับสิว,”    หมอชาวบ้าน     32,381(2554):46-47
บรรณานุกรมบทความจากวารสารทั้ง 3 เรื่อง 
  
นพ.สุรเกียร อาชานานุภาพ ,ผศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศ์กิตติรักษ์,นพ.ประวิตร์ พิศาสบุตร."ฝึกสติเป็นนิตย์","โรคในตาเด็ก","วัยรุ่นกับสิว",หมอชาวบ้าน,หมอชาวบ้าน,หมอชาวบ้าน.32,381(2554):2-4, 32,381(2554):26-28, 32,381(2554):46-47
เขียนบรรณานุกรมบทความจาก   หนังสือพิมพ์ 
ข้อมูลบทความ  ข่าว หรือคอลัมน์จากหนังสือพิมพ์  เรื่องที่ 1 
ชื่อบทความหรือชื่อหัวข้อในคอลัมน์ ใครเป็นใครในภูมิภาค
ชื่อหนังสือพิมพ์   เดลินิวส์  วันที่ 6  เดือน มกราคม พ.ศ.2554 เลขหน้า24
บรรณานุกรมเรื่องที่ 1 
 ยอดธง“ ใครเป็ฯใครในภูมิภาค,”เดลินิวส์ วันที่ 6  เดือน มกราคม พ.ศ.2554:24
ข้อมูลบทความ  ข่าว หรือคอลัมน์จากหนังสือพิมพ์  เรื่องที่ 2 
ชื่อบทความหรือชื่อหัวข้อในคอลัมน์  อันดับฮอตเพลงฮฺต
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์  วันที่ 6  เดือน มกราคม  พ.ศ.2554 เลขหน้า29
บรรณานุกรมเรื่องที่ 2
มธ.จูนเนอร์.”เดลินิวส์ วันที่ 6  เดือน มกราคม พ.ศ.2554:29
ข้อมูลบทความ  ข่าว หรือคอลัมน์จากหนังสือพิมพ์  เรื่องที่ 3 
ชื่อบทความหรือชื่อหัวข้อในคอลัมน์ เคาะสนิม ทำนายปีเถาะ
ชื่อหนังสือพิมพ์  ไทยนิวส์  วันที่ 6  เดือน มกราคม พ.ศ.2554 เลขหน้า3
บรรณานุกรมเรื่องที่ 3 
บุญญฤทธิ์ ตุลาพันธ์พงศ์“ เคาะสนิม,”ไทยนิวส์ วันที่ 6  เดือน มกราคม พ.ศ.2554:3
บรรณานุกรมหนังสือทั้งสามเล่ม
ยอดธง,มธ.จูนเนอร์,บุญญฤทธิ์ ตุลาพันธ์พงศ์."ใครเป็นใครในภูมิภาค","อันดับฮอตเพลงฮิต" ,"เคาะสนิม ทำนายปีเถาะ".เดลินิวส์,เดลินิวส์,ไทยนิวส์.6 มกราคม (2554):24,6มกราคม(2554):29,6มกราคม (2554):3.
เขียนบรรณานุกรมบทความจากInternet 
ข้อมูลบทความจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เรื่องที่ 1 
ชื่อ-นามสกุล ผู้เขียนบทความ  ปุยฝ้าย ชื่อเรื่อง Blacklist ปิดบัญชีลับฉีกกฎหัวใจให้เรารักกัน (ออนไลน์)
บรรณานุกรมจากเครือข่าย Internet เรื่องที่ 1
ปุยฝ้าย  Blacklist ปิดบัญชีลับฉีกกฎหัวใจให้เรารักกัน (ออนไลน์) แหล่งที่มา http://www.se-ed.com/eShop/(A(aXQVc07dywEkAAAAYTQwYmE1MWMtNjczYi00ZDE4LWE1YzctNzQyZmFhNDVkZDFkPZhu9mITXPfflfy9jr8BvNR9XRY1))/Products/Detail.aspx?No=9786160602797 2553

 ข้อมูลบทความจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เรื่องที่ 2 

ชื่อ-นามสกุล ผู้เขียนบทความ Thelittlefinger      ชื่อเรื่อง Kiss Me ,Mister O บุพเพร้ายไม่จำกัดรัก 
แหล่งที่มาhttp://www.se-ed.com/eShop/(A(aXQVc07dywEkAAAAYTQwYmE1MWMtNjczYi00ZDE4LWE1YzctNzQyZmFhNDVkZDFkPZhu9mITXPfflfy9jr8BvNR9XRY1))/Products/Detail.aspx?No=9786160602780   ปีพ.ศ.ที่สืบค้น2553
 บรรณานุกรมจากเครือข่าย Internet เรื่องที่ 2
  Thelittlefinger   Kiss Me,Mister O บุพเพร้ายไม่จำกัดรัก  (ออนไลน์) แหล่งที่มาhttp://www.se-ed.com/eShop/(A(aXQVc07dywEkAAAAYTQwYmE1MWMtNjczYi00ZDE4LWE1YzctNzQyZmFhNDVkZDFkPZhu9mITXPfflfy9jr8BvNR9XRY1))/Products/Detail.aspx?No=9789740207078 2553
ข้อมูลบทความจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เรื่องที่ 3 
ชื่อ-นามสกุล ผู้เขียนบทความ เจ้าหญิงผู้เลอโฉม     ชื่อเรื่อง Cutie Beast ขีดเขียนหัวใจให้รู้ว่ารักนาย...เจ้าชายกระต่ายป่าแหล่งที่  http://www.se-ed.com/eShop/(A(aXQVc07dywEkAAAAYTQwYmE1MWMtNjczYi00ZDE4LWE1YzctNzQyZmFhNDVkZDFkPZhu9mITXPfflfy9jr8BvNR9XRY1))/Products/Detail.aspx?No=9786160602803        ปีพ.ศ.ที่สืบค้น2553
บรรณานุกรมจากเครือข่าย Internet เรื่องที่ 3 
เจ้าหญิงผู้เลอโฉมCutie Beast ขีดเขียนหัวใจให้รู้ว่ารักนาย..เจ้าชายกระต่ายป่า(ออนไลน์)แหล่งที่มาhttp://www.se-ed.com/eShop/(A(aXQVc07dywEkAAAAYTQwYmE1MWMtNjczYi00ZDE4LWE1YzctNzQyZmFhNDVkZDFkPZhu9mITXPfflfy9jr8BvNR9XRY1))/Products/Detail.aspx?No=9786160602803
บรรณานุกรมบทความจากเครือข่าย Internet ทั้ง 3 เรื่อง
ปุยฝ้าย,Thelittlefinger,เจ้าหญิงผู้เลอโฉม."Blacklist ปิดบัญชีลับฉีกหัวใจให้เรารักกัน","Kiss Me, Mister O บุพเพร้ายไม่จำกัดรัก","Cutie Beast ขีดเขียนหัวใจให้รู้ว่ารักนาย...เจ้านายกระต่ายป่า"แหล่งที่มา:   http://www.se-ed.com/eShop/(A(aXQVc07dywEkAAAAYTQwYmE1MWMtNjczYi00ZDE4LWE1YzctNzQyZmFhNDVkZDFkPZhu9mITXPfflfy9jr8BvNR9XRY1))/Products/Detail.aspx?No=9786160602797 http://www.se-ed.com/eShop/(A(aXQVc07dywEkAAAAYTQwYmE1MWMtNjczYi00ZDE4LWE1YzctNzQyZmFhNDVkZDFkPZhu9mITXPfflfy9jr8BvNR9XRY1))/Products/Detail.aspx?No=9786160602780http://www.se-ed.com/eShop/(A(aXQVc07dywEkAAAAYTQwYmE1MWMtNjczYi00ZDE4LWE1YzctNzQyZmFhNDVkZDFkPZhu9mITXPfflfy9jr8BvNR9XRY1))/Products/Detail.aspx?No=9786160602803 2553.2553.2553.
ด.ญ.เบญจพร หาญเลิศ ชั้นม. 3/8 เลขที่ 29

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 356 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • nbr 13945