ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์

รูปภาพของ abs53p624611

ประเภทของโครงงาน แบ่งได้เป็น 5 ประเภท


 1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา เช่น โครงงานเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์

 ตัวอย่างผลงานที่เป็นต้นแบบในการทำhttp://www.designparty.com/member/5118906/menu.html
http://www.sps-school.com/ 
http://studentnews.sps-school.com

 

2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ เป็นโครงงานที่สร้างเครื่องมือ ใช้สร้างงาน ส่วนใหญืจะอยู่ในรูปของซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์วาดรูป


3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี
เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการจำลองการทดลองของสาขาต่างๆ

 

4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน สร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน

เช่น โปรแกรมบันทึกเตือนการทำการบ้าน , โปรแกรมช่วยคำนวนเกรด


5. โครงงานพัฒนาเกม เพื่อความรู้ ความเพลิดเพลิน เช่น เกมหมารุก
หรือเกม RPG
นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมขึ้นมาเอง หรือใช้โปรแกรมในการช่วยพัฒนาได้ค่ะ

 แบบตัวอย่างนี่เลยค่ะ http://www.thumpin.ac.th/actweb/tata/projectm3/mainm3.html

 

รูปภาพของ abs53p624611

ด.ญ.ปณิตา  บุญประเสริฐ