นาฏยศัพท์มือ ตั้งวง

 การตั้งวง 

     หมายถึง การยกแขนให้ลำแขนโค้ง  นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันส่วนนิ้วหัวแม่มือหักเข้าหาฝ่ามือเพียงเล็กน้อย และหักข้อมือไปทางหลังมือเสมอ             

 การตั้งวงมีหลายลักษณะ ดังนี้

 

 

  วงบน 

   วงบนให้ยกแขนที่ตั้งวงไปด้านข้าง ตัวพระให้ปลายนิ้วสูงระดับแง่ศีรษะ
ส่วนตัวนางปลายนิ้วอยู่ระดับหางคิ้ว วงบนของตัวพระจะกว้างกว่าตัวนาง