การสร้างแบบทดสอบโดยใช้ flash

รูปภาพของ pkrucomed512_214

ตัวอย่าง VDO  FLASH  พื้นฐาน

การทำข้อสอบแบบตัวเลือกด้วยโปรแกรมแฟลช

หากท่านเคยทำข้อสอบออนไลน์ จะพบว่าเราสามารถคลิกเลือกคำตอบแบบปรนัย และมีการแจ้งคะแนนผลประเมินตอนท้ายให้ ซึ่งเหมาะกับการจัดการเรียนรู้ของคุณครู และตอบสนองต่อจิตวิทยาการศึกษา : การแจ้งผลย้อนกลับแก่ผู้เรียนทันใด สามารถตรึงพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เีรียนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสามารถนำไปใช้ในการวิจัยคุณภาพของบทเรียนออนไลน์ต่อไป

การพัฒนาโปรแกรมมาโครมีเดีย แฟลช ให้เป็นข้อสอบแบบปรนัยนี้ อาจทำได้หลายวิธี แต่ขอนำเสนอวิธีที่ซับซ้อนน้อยกว่า แต่เหมาะกับคุณครูที่อาจจำเป็นต้องมีรูปประกอบหรือเสียง+ภาพเคลื่อนไหวช่วย แต่ยังคงคุณสมบัติของข้อสอบออนไลน์.

กล่าวสรุปโดยย่อคือ เมื่อผู้เรียนเลือกคำตอบแต่ละข้อ โดยกดปุ่ม (button) 1 ปุ่ม (ก,ข,ค,ง) แล้วจะกระโดดไปข้อต่อไป โดยหากคำตอบข้อใดถูกจะเพิ่มจำนวนในตัวแปรทีละ 1 แล้วจะไปแสดงผลตัวแปรในเฟรมสุดท้ายเป็นผลรวมของคะแนน

ขั้นการวางแผน

  • พิมพ์ข้อสอบพร้อมตัวเลือกไว้ในโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด พร้อมทั้งทำเฉลยเอาไว้ให้เรียบร้อย
  • กำหนดจำนวนหน้าที่ต้องใช้ ซึ่งก็จะมีจำนวนเฟรมใน Timeline เท่ากับจำนวนหน้า ตัวอย่างที่จะทำคือ
    คำชี้แจง + จำนวนข้อสอบ (10ข้อ) + แจ้งผลผู้เรียน = 1+10+1 = 12 เฟรม

ทำไมเวลาฝึกสร้างแบบทดสอบตามตัวอย่าง "การทำข้อสอบตัวเลือกด้วยโปรแกรมแฟลช" เสร็จแล้ว และทดลอง รัน ดู ทำไมจึงขึ้นข้อความ ว่า

permitted only for button instances
on (release) {

Total ActionScript Errors: 10      Reported Errors: 10    มันเกิดผิดพลาดตรงไหน  ช่วยบอกหน่อย เพราะทดลองหลายครั้งแต่ยังหาจุดที่ต้องแก้ไม่ถูก

จาก ช่วยอธิบายผ่านไปที่  Mail: kmwan18@hotmail.com   ขอขอบคุณ
Laughing

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์