หมวดสรรพนาม

    

                              บุรุษที่ ๑
                              สรรพนาม                                  ผู้พูด                                     ผู้ฟัง 
                              ข้าพระพุทธเจ้า                              บุคคลทั่วไป                             พระมหากษัตริย์,เจ้านายชั้นสูง 
                              เกล้ากระหม่อมฉัน                          บุคคลทั่วไป(หญิง)                     เจ้านายชั้นรองลงมา 
                              เกล้ากระหม่อม                              บุคคลทั่วไป(ชาย)  
                              เกล้ากระผม                                  บุคคลทั่วไป

                              บุรุษที่ ๒
                              สรรพนาม                                  ผู้พูด                                     ผู้ฟัง 
                              ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท                    เจ้านายหรือบุคคลทั่วไป               พระมหากษัตริย์,พระบรมราชินีนาถ 
                              ใต้ฝ่าละอองพระบาท                       เจ้านายหรือบุคคลทั่วไป               พระบรมโอรสาธิราช,พระบรมราชกุมารี 
                              ใต้ฝ่าพระบาท                               เจ้านายหรือบุคคลทั่วไป               เจ้านายชั้นสูง 
                              ฝ่าพระบาท                                  เจ้านายที่เสมอกันเหรือผู้น้อย          เจ้านายชั้นหม่อมเจ้าถึงพระเจ้าวรวงศ์เธอ

                              บุรุษที่ ๓ 
                              สรรพนาม                                  ผู้พูด                                      ใช้กับ 
                              พระองค์                                     บุคคลทั่วไป                                พระมหากษัตริย์,เจ้านายชั้นสูง 
                              ท่าน                                         บุคคลทั่วไป                                เจ้านาย 

                              คำขานรับ 
                              คำ                                                          ผู้ใช้                                       ใช้กับ 
                              พระพุทธเจ้าข้าขอรับใส่เกล้าใส่กระหม่อม              ชาย                                        พระมหากษัตริย์ 
                              เพคะใส่เกล้าใส่กระหม่อมหรือเพคะ                     หญิง                                        พระมหากษัตริย์ 
                              พระพุทธเจ้าข้าขอรับ,พระพุทธเจ้าข้า                   ชาย                                        เจ้านายชั้นสูง 
                              เพค่ะกระหม่อม                                            หญิง                                       เจ้านายชั้นสูง 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 205 คน กำลังออนไลน์