แบบฝึกหัดที่ 1

  

Put the verbs in parentheses into correct tense, either Present Simple or Present Continuous.

     1. (You see)...............the house on the corner? That is where I was born.

     2. (You listen)……………to what I am saying?  (You understand)……………me?

     3. I (suppose)……………I must go now, my wife (wait)……………for me at home.

     4. (You mind)……………helping me a moment? I (try)……………to mend this old table.

     5. The train still (stand)……………in the station. (You think)……………we can just catch it?


Put the verbs in parentheses into correct tense, either Present Simple or Present Perfect.

     6. My watch (not go)……………for one week, and I have no time to have it    mended.

     7. I (wait)……………here nearly half an hour for my girl-friend Pani, do you think she (forget)……………to come?

     8. How long (he study)……………English in this institute? I (went)……………to know enthusiastically.

     9. You must wake her, because she (sleep)……………soundly for five hours.

     10. (You ever see)……………Mount Everest? I (always see)……………it is my book.

 

เฉลยแบบฝึกหัด
     1. Do you see
     2. Are you listening…..Do you understand
     3. suppose…..is waiting
     4. Do you mind…..am trying…..
     5. is still standing…..Do you think
     6. has not gone
     7. have waited …..forgets…..
     8. has he studied…..want…..
     9. has slept
     10. Have you ever seen…..always see…..

สร้างโดย: 
น.ส.สุภัทรา บุญดี,น.ส.สุปราณี ดำสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์