แบบฝึกหัดที่ 2

 

 

Supply the correct from of the verbs in parentheses, using Present Simple or Future perfect.

        1.  The boys (play)………………in the garden when we (visit)……………their parents this afternoon.
 
        2.  I (come)……..and (see)………..my grandfather before I (leave)…………..Bangkok for The United Kingdom in the evening.

        3.  She (go)……………back to the country when I (write)……………to her.

        4.  Jack (return) …………………this book to the library before the seventh day (come)…………….

        5.  Before he (call)……………..up me, I (leave) …………………..by tomorrow.


เฉลยแบบฝึกหัด
        
        1. will be working, see
        2. arrives, will be having
        3. call, will be leaving
        4. is going to, ends
        5. see, will be cooking
        6. will have played, visit
        7. will have come and seen, comes
        8. will have gone, write
        9. will have returned, comes
        10. calls, will have left

สร้างโดย: 
น.ส.สุภัทรา บุญดี,น.ส.สุปราณี ดำสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์