0801 ข่าวภัยธรรมชาติต่างๆ


สรุปสถานการณ์ภัยธรรมชาติในช่วงฤดูฝน ครั้งที่ 12 ช่วงวันที่ 29 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2551

          คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สรุปสถานการณ์ภัยธรรมชาติในช่วงฤดูฝน ครั้งที่ 12 ช่วงวันที่ 29 กรกฎาคม -4 สิงหาคม 2551 ประกอบด้วย สถานการณ์อุทกภัย สถานการณ์น้ำ ผลกระทบด้านการเกษตร และการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร สรุปได้ดังนี้
         สถานการณ์อุทกภัยเนื่องจากเกิดร่องความกดอากาศต่ำกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำให้เกิดฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 3 จังหวัด ดังนี้
         1. จังหวัดเชียงราย เกิดน้ำล้นตลิ่งลำน้ำแม่สาย ทำให้ท่วมในเขตเทศบาลแม่สายและชุมชนบ้านสายลมจอย ปัจจุบันสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติแล้วเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2551
         2. จังหวัดสกลนคร เกิดน้ำไหลหลากจากเทือกเขาภูพานเข้าท่วมพื้นที่ราบลุ่มลำห้วยต่างๆ และไหลเข้าท่วมพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร จำนวน 25 ชุมชน (จากทั้งหมด 37 ชุมชน)โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และกองกำกับตำรวจทางหลวง ทางจังหวัดได้ประกาศเป็นภัยพิบัติฉุกเฉินแล้ว และได้ดำเนินการเร่งระบายน้ำลงสู่บึงหนองหาร เพื่อให้ระดับน้ำลดลงเข้าสู่ภาวะปกติ อีกทั้งได้มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือฯ พร้อมทั้งจัดส่งเจ้าหน้าที่ประจำที่ศูนย์ช่วยเหลือฯ และจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำจำนวน 3 เครื่อง ปัจจุบันสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติแล้วเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2551
         3. จังหวัดเพชรบูรณ์ ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักสูงขึ้นล้นตลิ่ง เข้าท่วมพื้นที่การเกษตรอำเภอหล่มสัก ตำบลห้วยไร่ ระดับน้ำสูง 0.50-0.80 เมตร หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม คาดว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติภายใน 2-3 วัน  ส่วนในเขตเทศบาลหล่มสัก และตำบลตาลเดี่ยว ระดับน้ำท่วมสูง 0.50 เมตร แนวโน้มระดับน้ำทรงตัว หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มคาดว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติภายในเย็นวันที่ 3 สิงหาคม 2551
         สถานการณ์น้ำ
         1. สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ (4 สิงหาคม 2551) มีปริมาณน้ำในอ่างฯทั้งหมด 42,243 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ คิดเป็นร้อยละ 62 ของความจุอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งหมด (ปริมาณน้ำใช้การได้ 18,821 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 27 ของความจุอ่างฯ) น้อยกว่าปี 2550 (44,827 ล้านลูกบาศก์เมตร) จำนวน 2,732 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 4 ของความจุอ่างฯ ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯเฉลี่ยทั้งปี 38,221 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯวันนี้ 219.2 ล้านลูกบาศก์เมตร (ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 ถึง วันนี้ จำนวน 15,363 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 40 ของค่าเฉลี่ยทั้งปี) อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก และอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ ทั้งหมด 6,352 และ5,493 ล้านลูกบาศก์เมตรตามลำดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 47 และ 58 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ตามลำดับ โดยมีปริมาตรน้ำทั้งสองอ่างฯ รวมกันจำนวน 11,845 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 51ของความจุอ่างฯ ทั้งสอง ปริมาตรน้ำใช้การได้รวม 5,195 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 22 ของความจุอ่างฯ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 113 คน กำลังออนไลน์