การส่งออก(Publish)ไฟล์ *.CP

การส่งออก(Publish)ไฟล์ *.CP

ขั้นตอนต่อไป เป็นการส่งออกไฟล์ เพื่อนำไปใช้งาน
1. เปิดไฟล์ *.CP ที่เคยสร้างไว้แล้ว
2. คลิกเมนู File  >  Publish หรือคลิกปุ่ม     
จะปรากฏหน้าต่าง Publish

Flash (SWF) ส่งออกเป็น Flash movie File (.swf) สำหรับใช้งานบนเว็บไซต์
Breeze ส่งออก Online บนอินเทอร์เน็ต
Standalone ส่งออกเป็นไฟล์ *.exe สำหรับสื่อเรียนรู้ เปิดดูได้โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม
E-Mail ส่งออกเป็น E-Mail
Handouts ส่งออกเป็นใบปลิว (ส่งออกโปรแกรม Microsoft Word)
FTP ส่งออกเป็น File Transfer Protocal
Movie Title ตั้งชื่อไฟล์ที่ส่งออก
Folder ระบุตำแหน่งการเก็บไฟล์ที่ส่งออก
Output Options

Zip File ส่งออกเป็นไฟล์ *.ZIP
Full screen ส่งออกแบบเต็มจอภาพ
Export HTML ส่งออกเป็นไฟล์ *.HTML
Movie Information
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์ที่ส่งออก เช่น
ขนาดของการแสดงผล (Resolution)
จำนวนสไลด์ทั้งหมด (Slides)
การใส่เสียงประกอบสไลด์ (Slide with audio)
คุณภาพของเสียง (Audio Quality)
e-learning Output

แถบควบคุม Movie (Playback Control)
Preferences   … การกำหนดรูปแบบการส่งออกเพิ่มเติม

หน้าต่าง Movie Preferences  ประกอบด้วย

Start and End

Movie start options กำหนดการแสดงผลเริ่มต้น
Movie end options กำหนดการแสดงผลสิ้นสุด


Preferences
Output options กำหนดการบีบอัดไฟล์ เช่น Advanced Compression
Visual and sound effect กำหนดคุณภาพของเสียงและรูปภาพ


Playback Control

Position เลือกตำแหน่งการวาง Playback Control
Style เลือกรูปแบบ Playback Control
Show progress bar แสดง Playback bar Control

Background Audio

Record new..  บันทึกเสียง
Import..              นำเสียงเข้ามาใช้งาน

                                                                                                                        

สร้างโดย: 
krumai & Jiraporn

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์