แบบฝึกหัด บุคคลสำคัญ

 

   
   

แบบฝึกหัด 

 ๑.  พ่อขุนรามคำแหงได้ตามเสด็จพระบิดาไปในการสงครามระหว่างสุโขทัยกับเมืองฉอดมีพระชนมายุกี่พรรษา
ก.  ๑๙  พรรษา         ข.  ๑๗  พรรษา             ค.  ๑๕  พรรษา

๒.  วรรณกรรมเรื่อง ไตรภูมิพระร่วง วรรณคดีชิ้นแรกของประเทศไทยผู้ใดเป็นผู้ทรงนิพนธ์
ก.  พญาลิไท            ข.  พ่อขุนรามคำแหง       ค.   พญาเลอไท

๓.   พระบรมไตรโลกนาถปฏิรูปการปกครองของอยุธยาด้วยการตั้งระบบใด
ก.  ระบบไพร่            ข.  ระบบศักดินา            ค.   ระบบส่วย

๔.  ในสมัยพระรามาธิบดีที่๒  ชาติใดเข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยาเป็นชาติแรกที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับไทย
ก.  โปรตุเกส            ข.  ฝรั่งเศส                  ค.    เยอรมัน

๕.   กษัตริย์ไทยพระองค์ใดทรงเป็นวีรกษัตริย์ที่ได้รับการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ในฐานะผู้กอบกู้เอกราชให้แก่กรุงศรีอยุธยา 
ก.   พระบรมไตรโลกนาถ     ข.  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช     ค.   สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

๖.   อัครมเหสีผู้เสียสละพระชนม์ชีพเพื่อปกป้องพระราชสวามี  คือใคร
ก.   สมเด็จพระสุริโยทัย      ข.  
พระวิสุทธิกษัตรีย์               ค.   ท้าวสุนารี

๗.   สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีนามเดิมว่า อะไร
ก.   ตาก                 ข.  ไหฮอง                   ค.   สิน

๘.   ผู้ใดเป็นหัวหน้ารวบรวมครอบครัวชายหญิงชาวนครราชสีมา (ที่ถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลย) เข้าต่อสู้ฆ่าฟันทหารลาว ณ ทุ่งสำริด แขวงเมืองนครราชสีมา
ก.   พระวิสุทธิกษัตรีย์         ข.   สมเด็จพระสุริโยทัย             ค.   ท้าวสุนารี

๙.   วัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม   เป็นวัดประจำรัชกาลใดในสมัยรัตนโกสินทร์ 
ก.   รัชกาลที่๑ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ข.   รัชกาลที่๓ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค.   รัชกาลที่๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๑๐.  พระประดิษฐ์ไพเราะ ( มี ดุริยางกูร )เป็นครูมโหรีของกรมสมเด็จพระสุดารัตนราชประยูร ในสมัยรัชกาลใด
ก.   รัชกาลที่๔                ข.    รัชกลาที่๕                      ค.   รัชกาลที่๖

เฉลย

 

 

 

สร้างโดย: 
ครูชาญชัย เปี่ยมชาคร และนางสาวภูริชญา ธโนปจัย

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 143 คน กำลังออนไลน์