Infinitive without to

 

 

Infinitive without to   วิธีใช้
       1. ตามหลัง Helping verb (Auxiliary verb) ยกเว้น be, have, ought, used เช่น
                Don’t mention it.
          You must drive on the left side.
          2. ตามหลัง had better, would rather, rather than, but
                You’d better see the doctor.
          She’d rather watch TV. than listen to the radio.
          3. หลัง กริยาต่อไปนี้ have [somebody do something], please, help, let, make                ใน active voice
          They let the thief escape.           [Active]
          The thief was let escape.           [Passive]
          4. หลัง กริยาต่อไปนี้ จะตามด้วย inf. Without to หรือ present participle [V.ing]
          See              watch          notice          observe       hear
          Smell           feel
          I heard your phone ring last night.       [a complete action]
          I heard your phone ringing last night.   [continuous action]   วิธีใช้
       1. ตามหลัง Helping verb (Auxiliary verb) ยกเว้น be, have, ought, used เช่น
                Don’t mention it.
          You must drive on the left side.
          2. ตามหลัง had better, would rather, rather than, but
                You’d better see the doctor.
          She’d rather watch TV. than listen to the radio.
          3. หลัง กริยาต่อไปนี้ have [somebody do something], please, help, let, make                ใน active voice
          They let the thief escape.           [Active]
          The thief was let escape.           [Passive]
          4. หลัง กริยาต่อไปนี้ จะตามด้วย inf. Without to หรือ present participle [V.ing]
          See              watch          notice          observe       hear
          Smell           feel
          I heard your phone ring last night.       [a complete action]
          I heard your phone ringing last night.   [continuous action]

 

สร้างโดย: 
Mrs.Janet & Sasinee

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 28 คน กำลังออนไลน์