Preposition 2

 Preposition of Position หรือ  Preposition of Place คือ คำบุพบทบอกสถานที่ ได้แก่

        1. at = ที่
            1.1 ใช้บอกตำแหน่ง บริเวณ หรือจุดย่อยของสถานที่ หรือหมายถึง สถานที่ในเหตุการณ์หนึ่งที่กล่าวถึง ได้แก่
                  at home         at the hospital         at school          at the theater
                  at my desk              at the party            at the airport         at the market
             1.2 ใช้ at กับบ้านเลขที่ , หมู่บ้าน , ตำบล เช่น
                   His house is at 48 Ladprao Road. บ้านของเขาอยู่บ้านเลขที่ 48 ถนนลาดพร้าว
             1.3 at + place on a journey ( สถานที่ตามเส้นทางของการเดินทาง)
                   This train stops at Lopburi. รถไฟขบวนนี้จอดที่ลพบุรี
   นอกจากนี้ยังมีการใช้ at ในรูปวลีต่อไปนี้
                   at the top of …………..                  ที่จุดสูงสุดของ………………..
                   at the bottom of ………………         ที่จุดต่ำสุดของ……………….
                   at the corner ( of )……………         ที่ตรงมุมของ……….., บริเวณมุมของ…………
                    เช่น Gostraight on the street, then turn left at the corner.   ตรงไปตามถนนแล้วเลี้ยวซ้ายที่มุมถนน

         2. on = บน
              2.1 ใช้กับสิ่งที่อยู่บนพื้นผิว ( on a surface )  ของวัตถุหรือสถานที่ด่างๆ
                      on the table ( บนโต๊ะ ) on the wall ( บนผนัง )  on the book ( บนหนังสือ )
             2.2 ใช้กับชื่อถนน
                     His office is on Silom Road. ที่ทำงานของเขาอยู่บนถนนสีลม
             2.3 on + floor ( ชั้นของอาคาร )
                    on the first floor              = บนชั้นที่ 1
                    on the second floor             = บนชั้นที่ 2
                    on the third floor              = บนชั้นที่ 3
     สำนวนที่ควรทราบ
                    on the beach            = บนชายหาด
                    on the right / left             = ทางขวามือ / ทางซ้ายมือ
                    on page         = ที่หน้า ( หนังสือ )
                    on the platform         = ที่ชานชาลาสถานีรถไฟ
                    on the coast            = ชายฝั่ง
                    on the bank of …………     = บนฝั่ง / ตลิ่งของ + ชื่อแม่น้ำ , ลำคลอง

          3. in = ใน

              3.1 เราใช้ in เมื่อเราพูดถึงภายในสถานที่นั้น โดยมีอย่างน้อย 3 ด้าน ล้อมรอบสิ่งนั้นอยู่
                    in a jug ( ในเหยือก )           in the cage ( ในกรง )   in the basket ( ในตะกร้า )
              3.2 ใช้กับทิศทาง เช่น
                    in the north  ทางทิศเหนือ               in the south ทางทิศใต้
                    in the east    ทางทิศตะวันออก           in the west   ทางทิศตะวันตก
             3.3 ใช้กับสถานที่ใหญ่ๆ ได้แก่ เมือง จังหวัด รัฐ ประเทศ ทวีป เช่น
                   in Bangkok , in London , in Texas , in America , in Asia

        สำนวนที่ใช้ in
                in front of             = ข้างหน้า     
                in a book / newspaper   = ในหนังสือ / หนังสือพิมพ์
                in the field / garden   = ในทุ่งนา / ในสวน     
                in the country          = ในชนบท
                in the middle of        = ในจุดกึ่งกลาง , ตรงกลางของ
                in bed                  = อยู่บนเตียง

          4. under        = ข้างใต้ ( ลักษณะที่ตรงกันพอดี )     below   = ต่ำกว่า , ข้างล่าง
               over    = เหนือขึ้นไป ( ในลักษณะตรงกันพอดี )    above   = สูงกว่า
              ทั้ง over และ above จะใช้แสดงถึงการอยู่ข้างบนที่อยู่ไม่ติดกับสิ่งที่อยู่ข้างล่าง
              under มีความหมายตรงกันข้ามกับ   over คือเน้นวัตถุที่อยู่ในแนวตั้งฉาก
              below มีความหมายตรงข้ามกับ      above คือ ใช้กับวัตถุที่เคลื่อนที่อยู่เหนือหรือใต้บริเวณรอบๆได้ เช่น
             The light is over the table. หลอดไฟอยู่ตรงเหนือโต๊ะพอดี
              There is a plane flying above my house. มีเครื่องบินลำหนึ่งกำลังบินอยู่เหนือบ้านของฉัน

          5. along = ตามยาว , ตามแนว สถานที่ที่เป็นแนวยาว เช่น
               along the canal = ตามแนวลำคลอง          along the beach = ตามแนวชายหาด
               across = ข้าม , ตัดขวาง ( จากฟากหนึ่งไปอีกฟากหนึ่ง )
                Don’t run across  the street . อย่าวิ่งข้ามถนน
                I must walk across the river to my house every day.    ฉันต้องเดินข้ามฟากแม่น้ำไปบ้านฉันทุกวัน
                around ( round ) = รอบๆ , ทั่วๆ
                Let’s sit around the fire. มานั่งรอบกองไฟกันเถอะ
                I hope to go around the world. ฉันหวังจะได้ไปทั่วโลก

           6. between = ตรงกลางระหว่าง ใช้กับของสองสิ่ง , สถานที่สองแห่ง , คนสองคน มักมี and มาเชื่อม เช่น
              The cat is sitting between the pig and the dog.   แมวตัวนั้นกำลังนั่งอยู่ตรงกลางระหว่างหมูและสุนัข
               The pst office is between the bank and the school. ที่ทำการไปรษณีย์อยู่ตรงกลางระหว่างธนาคารและโรงเรียน
                among = ท่ามกลาง ใช้กับของตั้งแต่สามสิ่งขึ้นไปที่อยู่ล้อมรอบ เช่น
               There is a cat among the dogs. มีแมวตัวหนึ่งอยู่ท่ามกลางสุนัขหลายตัว
               My school is among a lot of green trees. โรงเรียนของฉันอยู่ท่ามกลางต้นไม้สีเขียวมากมาย

          7. คำบุพบทบอกสถานที่อื่นๆ ได้แก่
              Inside  =  ข้างใน, ภายใน                outside   =  ข้างนอก, ภายนอก        beside =  ด้านข้าง
              by / near = ใกล้                           next to   = ถัดไป                       behind = ข้างหลัง 
              opposite = ตรงกันข้าม + to   

 

สร้างโดย: 
Mrs.Janet & Sasinee

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 35 คน กำลังออนไลน์