บทคัดย่อ

รูปภาพของ pcc3195

-ก-

ชื่อโครงงาน                        การศึกษารูปแบบและปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของรถหลอดด้าย

ระดับชั้น                          มัธยมศึกษาปีที่1/2

คณะผู้จัดทำ                        1.ด.ญ.ธัญชนก    ดิษฐแย้ม

                                                2.ด.ญ.มนัสนันท์ สุขช่วย

                                                3.ด.ญ.สุพิชญา     เกษร

ครูที่ปรึกษา                        คุณครูรัชนี                       เขียวเงิน

โรงเรียน                                จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ที่อยู่  86 หมู่ 4 ตำบลมะขามสูง อำเภอ เมือง จังหวัด พิษณุโลก            

               

บทคัดย่อนกหวีดไม้ไผ่ เป็นของเล่นภูมิปัญญาไทยที่มีหลักการเกิดเสียง คือ การที่เราเป่าอากาศเข้าไปในรูของกระบอกโดยเป่าผ่านท่อเป่า ซึ่งลักษณะของเสียงจะขึ้นอยู่กับการใช้ปากเป่าและใช้ไม้ไผ่ชักขึ้น ลง สลับกันไปมาขณะเป่าทำให้เกิดเสียงคล้ายเสียงนก แต่ในปัจจุปันการเล่นนกหวีดไม้ไผ่เริ่มหายไปแล้ว กลุ่มของผู้ทดลองจึงคิดที่จะทำโครงงานนี้เพื่อที่จะพัฒนาให้นกหวีดไม้ไผ่มีเสียงคล้ายนกมากที่สุด โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาชนิดของไม้ไผ่และขนาดของรูที่ใช้เจาะว่ามีผลต่อการเกิดเสียงของนกหวีดไม่ไผ่ โดยแบ่งวิธีการทดลองเป็น 2 ตอน คือ 1 ศึกษาความดังของนกหวีด ไม้ไผ่ใช้ชนิดของไม้ไผ่ที่แตกต่างกันผลการทดลองพบว่านกหวีดไม้ไผ่ที่ใช้ไม้รวกนั้น เมื่อเป่าแล้วมีระดับความดังคือ 3 (ดังมาก) ส่วนนกหวีดไม้ไผ่ที่ใช้ไม้ไผ่ตรง เมื่อเป่าด้วยแรงที่เท่ากัน ปรากฏว่าระดับความดัง คือ 2 (ดังปานกลาง) ตอนที่ 2 ศึกษาขนาดของรูที่เจาะไม้ไผ่ที่แตกต่างกันที่มีผลต่อการเกิดเสียงของนกหวีดไม้ไผ่ ผลการทดลองพบว่า ที่ขนาดของรู 0.5 cm. และ 1 cm. นั้นมีความดังเท่ากัน คือ 2 (ปานกลาง) สรุปผลการทดลองนกหวีดไม้ไผ่ที่ทำด้วยไม้ไผ่รวกนั้นมีความเหมาะสมที่สุดในการทำนกหวีดไม้ไผ่

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 283 คน กำลังออนไลน์