บทคัดย่อ

รูปภาพของ pcc3195

-ก-

ชื่อโครงงาน                        การศึกษารูปแบบและปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของรถหลอดด้าย

ระดับชั้น                          มัธยมศึกษาปีที่1/2

คณะผู้จัดทำ                        1.ด.ญ.ธัญชนก    ดิษฐแย้ม

                                                2.ด.ญ.มนัสนันท์ สุขช่วย

                                                3.ด.ญ.สุพิชญา     เกษร

ครูที่ปรึกษา                        คุณครูรัชนี                       เขียวเงิน

โรงเรียน                                จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ที่อยู่  86 หมู่ 4 ตำบลมะขามสูง อำเภอ เมือง จังหวัด พิษณุโลก            

               

บทคัดย่อนกหวีดไม้ไผ่ เป็นของเล่นภูมิปัญญาไทยที่มีหลักการเกิดเสียง คือ การที่เราเป่าอากาศเข้าไปในรูของกระบอกโดยเป่าผ่านท่อเป่า ซึ่งลักษณะของเสียงจะขึ้นอยู่กับการใช้ปากเป่าและใช้ไม้ไผ่ชักขึ้น ลง สลับกันไปมาขณะเป่าทำให้เกิดเสียงคล้ายเสียงนก แต่ในปัจจุปันการเล่นนกหวีดไม้ไผ่เริ่มหายไปแล้ว กลุ่มของผู้ทดลองจึงคิดที่จะทำโครงงานนี้เพื่อที่จะพัฒนาให้นกหวีดไม้ไผ่มีเสียงคล้ายนกมากที่สุด โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาชนิดของไม้ไผ่และขนาดของรูที่ใช้เจาะว่ามีผลต่อการเกิดเสียงของนกหวีดไม่ไผ่ โดยแบ่งวิธีการทดลองเป็น 2 ตอน คือ 1 ศึกษาความดังของนกหวีด ไม้ไผ่ใช้ชนิดของไม้ไผ่ที่แตกต่างกันผลการทดลองพบว่านกหวีดไม้ไผ่ที่ใช้ไม้รวกนั้น เมื่อเป่าแล้วมีระดับความดังคือ 3 (ดังมาก) ส่วนนกหวีดไม้ไผ่ที่ใช้ไม้ไผ่ตรง เมื่อเป่าด้วยแรงที่เท่ากัน ปรากฏว่าระดับความดัง คือ 2 (ดังปานกลาง) ตอนที่ 2 ศึกษาขนาดของรูที่เจาะไม้ไผ่ที่แตกต่างกันที่มีผลต่อการเกิดเสียงของนกหวีดไม้ไผ่ ผลการทดลองพบว่า ที่ขนาดของรู 0.5 cm. และ 1 cm. นั้นมีความดังเท่ากัน คือ 2 (ปานกลาง) สรุปผลการทดลองนกหวีดไม้ไผ่ที่ทำด้วยไม้ไผ่รวกนั้นมีความเหมาะสมที่สุดในการทำนกหวีดไม้ไผ่

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 40 คน กำลังออนไลน์