ผู้จัดทำ


   
                            

                                               

                                              

                                         นาง อรุณี ชัยพิชิต
                                             ครูที่ปรึกษา
                                  ครูโรงเรียนเชียงของวิทยาคม
                             อ.เชียงของ จ.เชียงราย
สพม. เขต 36
                        Email : arunee19@gmail.com

                                                                                              

                                     

                                                                                                      

                                                                                                          นายสุริยา   พิชัยจม
                                                                                                   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6
                                                                                                 นั
กเรียนโรงเรียนเชียงของวิทยาคม
                                                                                               อ.เชียงของ จ.เชียงราย  
สพม. เขต 36
                                                                                Email : s_pas_min@hotmail.com

      

                                             

สร้างโดย: 
suriya and kru arunee

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์