Microsoft Power Point3


   
                            
                                  
                                         การเพิ่มหน้าสไลดสามารถทำได้อย่างรวดเร็วดังนี้
                                                                    
คลิกรูปขนาดย่อของสไลด์ที่ต้องการในกรอบด้านซ้ายมือ แล้วกดปุ่ม Enter
                                                                    
หรือคลิกขวา > เลือกคำสั่งสร้างภาพนิ่ง ดังรูป

                                              
                                        การลดจำนวนสไลด์ สามารถทำได้ดังนี้
                                                                    
คลิกเลือกสไลด์ที่ต้องการลบ > กดปุ่ม Delete ที่แป้นพิมพ์ (Keyboard)
                                             
                                
                                       การสร้างงานนำเสนอจากแม่แบบการออกแบบ  มีวิธีการทำดังนี้
                                                                
1.   แถบเมนูแฟ้ม
                                                                
2.   คลิกที่สร้าง  (ที่ทาสก์เพน)
                                                                 
3.   เลือกงานนำเสนอใหม่
                                                                 
4.   เลือกจากตัวช่วยสร้างเนื้อหาอัตโนมัติ
                                                                
5.   คลิกปุ่มถัดไป
                                                                 
6.   เลือกทั้งหมด
                                                                 
7.   เลือกแบบสไลด์ตามต้องการ
                                                                 
8.   คลิกปุ่มถัดไป
                                                                
9.   คลิกปุ่มถัดไป
                                                               
10.  คลิกปุ่มถัดไป
                                                                
11.  คลิกปุ่มถัดไป
                                                               
12.  คลิกปุ่มเสร็จสิ้น
                                                               
13.  คลิกเลือกภาพนิ่ง

                                
                                        การจัดเก็บงานนำเสนอ  มีวิธีดังนี้
                                                                  
1.   คลิกที่ปุ่ม
 หรือ คลิกที่คำสั่งแฟ้ม
                                                                 
2.   บันทึก จะปรากฎเป็นกรอบโต้ตอบ บันทึกเป็น (จะปรากฏก็ต่อเมื่อบันทึกครั้งแรก
                                                                         หรือใช้คำสั่งบันทึกเป็น)
                                                                  
3.   พิมพ์ชื่อแฟ้มข้อมูล
                                                                   
4.   เลือกที่เก็บข้อมูลในช่องบันทึกใน
                                                                   
5.   คลิกบันทึก

                            
                                                                   

สร้างโดย: 
suriya and kru arunee

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์