::สื่อความรู้ สู่ความพอเพียง::

 


 

 

         

 

 

         

 

 

 

 

 

พริกขี้หนู

การปลูกพริกขี้หนู 
พริกขี้หนูสามารถปลูกได้ดีในดินแทบทุกชนิด  แต่ดินที่เหมาะสมที่สุดคือดินร่วนปนทราย  ที่มีการระบายน้ำได้ดี  มีความเป็นกรดเป็นด่างของดิน 6.0 - 6.8  ปลูกได้ตลอดปี  พริกขี้หนูเป็นพืชที่ใช้ส่วนของผลบริโภค  ในรูปของพริกสดและพริกแห้ง  และสามารถใช้ประกอบอาหารได้หลายชนิด  มีรสเผ็ด
การเตรียมดินเพาะกล้า                           
- ใช้จอบขุดหน้าดินลึก 15 - 20 ซม.(1 หน้าจอบ) 
- เตรียมทำเป็นแปลงกว้าง 1 เมตร 
- ผสมปุ๋ยคอก  ปุ๋ยหมักที่สลายตัวดีแล้ว  คลุกเคล้าดินกับปุ๋ยให้เข้ากัน 
- ปรับหน้าดินให้ละเอียดและเรียบ 
- หว่านเมล็ดให้ทั่วแปลง 
- ใช้แกลบหรือฟางข้าวบางๆกลบหน้าดิน 
- รดน้ำให้ชุ่ม 
**อายุของต้นกล้าที่ควรย้ายปลูก  ประมาณ 25 - 30 วัน
การเตรียมแปลงปลูกและย้ายกล้า 
- ใช้จอบขุดหน้าดินลึก 15 - 20 ซม. ทำแปลงขนาดกว้าง 1 เมตรความยาวตามความเหมาะสมของพื้นที่ 
- ผสมปุ๋ยคอก  ปุ๋ยหมัก  คลุกเคล้ากับดิน

- ขุดหลุมปลูกโดยใช้ระยะห่างระหว่างต้น 30 ซม.  ระหว่างแถว70 - 80 ซม. 
- รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยสูตร 15-15-15  อัตราส่วนหลุมละ 1/2ช้อนชา 
- ทับหน้าปุ๋ยเคมีด้วยปุ๋ยคอกหลุมละ 1 กะลามะพร้าว 
- ถอน แยกต้นกล้าลงปลูก  หลุมละ 1 ต้น 
- ราดน้ำตามให้ชุ่ม

การดูแลรักษา 
การให้ปุ๋ย  ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  หรือ 13-13-21อัตรา 1 ช้อนชาต่อต้น  ทุกๆ 15 - 20 วัน  โดยโรยห่างโคนต้น
5 ซม. และรดน้ำตามทันที หรือจะใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักอย่างสม่ำเสมอ  โดยใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์น้อยลงได้ 
การให้น้ำ  ควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอทุกวัน  อย่าให้ขาดน้ำโดยเฉพาะช่วงแรกหลังย้ายปลูก 
การพรวนดินกำจัดวัชพืช ควรพรวนดินและกำจัดวัชพืชในระยะแรก  อย่าให้วัชพืชรบกวน จะแย่งอาหารได้

การเก็บเกี่ยว 
พริกขี้หนูเป็นพืชที่มีอายุเก็บเกี่ยวได้หลัง ย้ายกล้าลงปลูก60 - 90 วัน การเก็บเกี่ยวควรเก็บทุกๆ 5 - 7 วันโดยใช้วิธีเด็ดทีละผล อย่าเก็บทั้งช่อ เพราะผลแต่ละช่อแก่ไม่พร้อมกัน พริกขี้หนูสามารถเก็บได้ยาวนานถึง 6 เดือน

 

 

สร้างโดย: 
น.ส.สัจจพร กรุงศรีเมืิอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุีรี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์