พฤติกรรม

พฤติกรรม  กลไกการเกิด  พฤติกรรมที่มีมาแต่เกิด  พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้

พฤติกรรมกับประสาท  พฤติกรรมทางสังคมของสัตว์  ผู้จัดทำ  อ้างอิง

 

 

 

พฤติกรรม (Behavior)

คือ กิริยาของสิ่งมีชีวิตที่แสดงออกมา เพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกและภายในร่างกาย

สิ่งเร้า (Stimulus)

แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

1. สิ่งเร้าภายในร่างกาย ได้แก่ ฮอร์โมน เอนไซม์ ความหิว ความเครียด ความต้องการทางเพศ

2. สิ่งเร้าภายนอกร่างกาย ได้แก่ แสง เสียง อุณหภูมิ อาหาร น้ำ การสัมผัส สารเคมี

 

การศึกษาพฤติกรรม มี 2 วิธี คือ

1. วิธีการทางสรีรวิทยา โดยจุดมุ่งหมายที่จะอธิบายพฤติกรรมในรูปแบบของกลไกการทำงานของระบบประสาท

2. วิธีการทางจิตวิทยา เป็นการศึกษาผลของปัจจัยต่าง ๆ รอบตัวและภายในร่างกายสัคว์ที่มีต่อการพัฒนาและการแสดงออกของพฤติกรรมที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน

 

ในการศึกษาเรื่องพฤติกรรมช่วงที่ยากที่สุด คือ การแปรผล (Interpretation)
ทั้งนี้เพราะว่า...เรามักใช้ความเป็นมนุษย์เข้าไปประกอบคำอธิบายพฤติกรรมของสัคว์อื่น ๆ เมื่อสัคว์แสดงพฤติกรรมที่คล้ายมนุษย์แต่อาจจะมิได้หมายความว่าสิ่งมีชีวิตนั้นกำลังคิดหรือรู้สึกเหมือนมนุษย์

 

 

home

 

สร้างโดย: 
ตตินา,อ.จำเริญ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 158 คน กำลังออนไลน์