สาธิตมหาสารคามรับเด็กใหม่ 172 คน

         โรงเรียนสาธิตมหาวิทยลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถมฯ) กำลังเปิดจำหน่ายใบสมัครเพื่อรับสมัครนักเรียนใหม่ทั้งระดับเตรียมอนุบาล ,อนุบาล และประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2554 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2554
         ระดับชั้นที่เปิดรับสมัคร
         -ชั้นเครียมอนุบาล รับจำนวน 14 คน ต้องเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม  2551
         -ชั้นอนุบาล 1 รับจำนวน 78 คน ต้องเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2550
         -ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โปรแกรมภาษาไทย  รับจำนวน 55 คน ต้องเป็นผู้ที่กิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2548
         -ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการ ESC รับจำนวน 25 คน ต้องเป้นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2548
         คุณสมบัติ
         1.เป็นผุ้ที่เกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม ระหว่างพ.ศ.2548-2551
         2.มีสัญชาติไทย
         3.มีความประพฤติดี
         หลักฐานการสมัคร
         1.บัตรลงทะเบียนทดสอบขั้นพื้นฐาน
         2.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือนจำนวน 3 รูป (รูปที่ถ่ายในคราวเดียวกันกับที่ติดในบัตรประจำตัวสอบ)
         3.ใบรับรองที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา(ปพ.7)ปีการศึกษา 2553 หรือสำเนาสมุดรายงานประจำตัว (ปพ.6)
         4.สูติบัตร
         5.กรณีบุตรบุคลากรให้ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการ หรือพนักงานราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยแนบในเอกสารใบสมัคร
         กำหนดการรับสมัครและรายละเอียดให้ติดต่อที่ ห้องสมุด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถมฯ) ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4374-2830 และเว็บไซต์ http://www.satitmsu.com/ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อในเว็บของท่าน กรุณาระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวนิตยสารการศึกษาวันนี้" หรือค้นหาข้อมูลข่าวทุนและเรียนต่อได้ที่ www.elearneasy.com
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 42 คน กำลังออนไลน์