สาธิตมหาสารคามรับเด็กใหม่ 172 คน

         โรงเรียนสาธิตมหาวิทยลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถมฯ) กำลังเปิดจำหน่ายใบสมัครเพื่อรับสมัครนักเรียนใหม่ทั้งระดับเตรียมอนุบาล ,อนุบาล และประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2554 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2554
         ระดับชั้นที่เปิดรับสมัคร
         -ชั้นเครียมอนุบาล รับจำนวน 14 คน ต้องเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม  2551
         -ชั้นอนุบาล 1 รับจำนวน 78 คน ต้องเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2550
         -ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โปรแกรมภาษาไทย  รับจำนวน 55 คน ต้องเป็นผู้ที่กิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2548
         -ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการ ESC รับจำนวน 25 คน ต้องเป้นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2548
         คุณสมบัติ
         1.เป็นผุ้ที่เกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม ระหว่างพ.ศ.2548-2551
         2.มีสัญชาติไทย
         3.มีความประพฤติดี
         หลักฐานการสมัคร
         1.บัตรลงทะเบียนทดสอบขั้นพื้นฐาน
         2.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือนจำนวน 3 รูป (รูปที่ถ่ายในคราวเดียวกันกับที่ติดในบัตรประจำตัวสอบ)
         3.ใบรับรองที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา(ปพ.7)ปีการศึกษา 2553 หรือสำเนาสมุดรายงานประจำตัว (ปพ.6)
         4.สูติบัตร
         5.กรณีบุตรบุคลากรให้ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการ หรือพนักงานราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยแนบในเอกสารใบสมัคร
         กำหนดการรับสมัครและรายละเอียดให้ติดต่อที่ ห้องสมุด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถมฯ) ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4374-2830 และเว็บไซต์ http://www.satitmsu.com/ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อในเว็บของท่าน กรุณาระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวนิตยสารการศึกษาวันนี้" หรือค้นหาข้อมูลข่าวทุนและเรียนต่อได้ที่ www.elearneasy.com
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 90 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • sss 29903