เฉลย

เฉลย

 ๑.  พ่อขุนรามคำแหงได้ตามเสด็จพระบิดาไปในการสงครามระหว่างสุโขทัยกับเมืองฉอดมีพระชนมายุกี่พรรษา
ก.  ๑๙  พรรษา        

๒.  วรรณกรรมเรื่อง ไตรภูมิพระร่วง วรรณคดีชิ้นแรกของประเทศไทยผู้ใดเป็นผู้ทรงนิพนธ์
ก.  พญาลิไท           

๓.   พระบรมไตรโลกนาถปฏิรูปการปกครองของอยุธยาด้วยการตั้งระบบใด
ข.  ระบบศักดินา           

๔.  ในสมัยพระรามาธิบดีที่๒  ชาติใดเข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยาเป็นชาติแรกที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับไทย
ก.  โปรตุเกส           

๕.   กษัตริย์ไทยพระองค์ใดทรงเป็นวีรกษัตริย์ที่ได้รับการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ในฐานะผู้กอบกู้เอกราชให้แก่กรุงศรีอยุธยา 
ข.  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช    

๖.   อัครมเหสีผู้เสียสละพระชนม์ชีพเพื่อปกป้องพระราชสวามี  คือใคร
ก.   สมเด็จพระสุริโยทัย  

๗.   สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีนามเดิมว่า อะไร
ค.   สิน

๘.   ผู้ใดเป็นหัวหน้ารวบรวมครอบครัวชายหญิงชาวนครราชสีมา (ที่ถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลย) เข้าต่อสู้ฆ่าฟันทหารลาว ณ ทุ่งสำริด แขวงเมืองนครราชสีมา 
ค.   ท้าวสุนารี

๙.   วัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม   เป็นวัดประจำรัชกาลใดในสมัยรัตนโกสินทร์ 
ก.   รัชกาลที่๑ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

๑๐.  พระประดิษฐ์ไพเราะ ( มี ดุริยางกูร )เป็นครูมโหรีของกรมสมเด็จพระสุดารัตนราชประยูร ในสมัยรัชกาลใด
ข.    รัชกลาที่๕    

 

สร้างโดย: 
ครูชาญชัย เปี่ยมชาคร และนางสาวภูริชญา ธโนปจัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์