ทรัพยากรน้ำ

3.ค่าซีโอดี ( COD : chemical oxygen demand ) 

               เป็นวิธีการหาปริมาณออกซิเจนที่ใช้ในการย่อยสลาย สารอินทรีย์ ในแหล่งน้ำ โดยการออกซิไดซ์ด้วยสารเคมี   วิธีการที่นิยมคือ dichromate reflux method  ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้   โพแทสเซียมไดโครเมต เป็นตัวออกซิไดซที่อยู่ในสารละลายกรด   กล่าวคือ   นำตัวอย่างน้ำที่ต้องการหาค่าซีโอดีมาต้มกับ โพแทสเซียมไดโครเมต ในสารละลายกรดซัลฟิวริกซึ่งมีปริมาณมากเกินพอนาน 2 ชั่วโมง จากนั้นจึงหาปริมาณ โพแทสเซียมไดโครเมต ที่เหลือจากปฏิกิริยาเคมี โดยการไตเตรทกับสารละลายมาตรฐานซึ่งมีค่าเฟอร์โรอิน( feroin ) เป็นอินดิเคเตอร์
               จากการศึกษาพบว่า ค่าซีโอดีจะสูงกว่าค่าบีโอดีเสมอ ทั้งนี้เพราะสารเคมีที่ใช้เป็นตัวออกซิไดซ์จะสามารถทำปฏิกิริยากับสารอินทรีย์ในน้ำได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นสารอินทรีย์ที่จุลินทรีย์ย่อยสลายได้หรือไม่ก็ตาม เราจึงอาจกล่าวได้ว่า ค่าความแตกต่างระหว่างค่าซีโอดีและค่าบีโอดี จะสามารถนำมาใช้บอกปริมาณของสารอินทรีย์ที่จุลินทรีย์ไม่สามารถย่อยสลายได้

KissKissKissKiss

สร้างโดย: 
นางสาว สุคนทิพย์ แก่นจันทร์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์