TPA Writer Awards ชิงทุน 4 หมื่น

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. เปิดโอกาสให้ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา สถาบันอุดมศึกษา และ บุคคลทั่วไป ร่วมส่งเรื่องหรือบทความที่ตนเองเขียนเพื่อชิงทุนการศึกษาและเกียรติบัตร กับโครงการ TPA Writer Awards สานฝันสู่นักเขียน รวมมูลค่ากว่า 40,000 บาท ในหัวข้อ นวัตกรรมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก


ขั้นตอนการสมัคร
ผู้เข้าประกวดต้องเป็นสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์ก่อน สามารถสมัครสมาชิกผ่านหน้าเว็บ ได้ที่ http://www.tpa.or.th/writer/award2010 

กติกาการสมัคร
ผู้เข้าประกวดต้องเป็นนักเรียนมัธยมศึกษา-นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือบุคคลทั่วไป และเป็นสมาชิกบนเว็บไซต์ การส่งบทความจะต้องส่งทางเว็บไซต์เท่านั้น โดยผ่านทางเว็บไซต์ http://www.tpa.or.th/writer/award2010
หมดเขตส่งใบสมัครและบทความภายใน วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
สำหรับนักเขียนที่ได้รับรางวัลต้องมีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเซ็นรับรอง มายื่นในวันรับรางวัลด้วย

เกณฑ์การตัดสิน
ระบบการพิจารณาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ พิจารณาบทความที่ส่งมาโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก ส.ส.ท. 70% พิจารณาจากผลโหวต 30% (โดยผู้ที่ทำการโหวต จะต้องเป็นสมาชิกบนเว็บไซต์ เท่านั้น)

รางวัลสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือก

รางวัลชนะเลิศ รางวัลมูลค่า 20,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ รางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลความคิดสร้างสรรค์ รางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัล Popular Vote  รางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลภาษาไทยดีเด่น รางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รวมมูลค่าเงินรางวัลทั้งสิน 45,000 บาท
 

ประกาศรางวัล
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จะประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับรางวัลในวันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554 ผ่านช่องทาง ดังนี้http://www.tpa.or.th/writer/award2010 และ http://www.tpa.or.th/
แจ้งผลเป็นจดหมาย
แจ้งผลทางโทรศัพท์กับผู้สมัครที่ได้รับรางวัลโดยตรง


วัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม
จัดมอบรางวัลวันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2554 สถานที่มอบ ในงานประกาศผล Thailand Quality Prize (QC Circle) โดยจะแจ้งให้ทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์