มรภ.สวนสุนันทาระนอง รับตรงป.ตรีการท่องเที่ยว 60 คน


         มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กำหลัวเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ โดยรับตรงปีการศึกษา 2554 ศูนยการศึกษาและวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ จังหวัดระนอง  จำนวน 60 คนสนใจสมัครด้วยตัวเองตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ณ สำนักงานชั่วคราว ศูนย์การศึกษาและวิจัยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ(จังหวัดระนอง)

         -สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก จำนวน 30 คน
         -สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จำนวน 30 คน


         คุณสมบัติของผู้สมัคร
         1.ต้องเป็นผู้ที่สอบไล่ได้ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
         2.ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทุธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น
         3.เป็นผู้ที่มีจิตปกติ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ เว้นแต่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
         4.ไม่เป้นผู้ที่ถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดตามระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา
         5.ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษ โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
         6.ต้องเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย


         หลักฐานการสมัคร
         1.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายตรั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี(นับถึงวันปิดรับสมัครสอบ)ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป โดยติดที่ใบสมัคร 1 รูป และติดที่บัตรประจำตัวผู้สมัคร 2 รูป
         2.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน(รบ.)หรือสำเนาแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน
         3.ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 1 สาขาวิชา ขำระค่าสมัคร 200 บาท สมัครสอบ 2 วิชาค่าสมัครสอบ 300 บาท
         4.ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดด้วยลายมือผู้สมัคร ตัวบรรจงให้ครบถ้วน
         สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่   http://www.ssru.ac.th/news_u2554/n015.pdfผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อในเว็บของท่าน กรุณาระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวนิตยสารการศึกษาวันนี้" หรือค้นหาข้อมูลข่าวทุนและเรียนต่อได้ที่ www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์