ประกวดภาพถ่ายด้วยระบบดิจิทัล “มหัศจรรย์ ป่าเมืองไทย”

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ  “ มหัศจรรย์ ป่าเมืองไทย”  เริ่มส่งภาพเข้าประกวด 1 กุมภาพันธ์ - 1 กรกฎาคม 2554

ลักษณะภาพที่ส่งเข้าประกวด  เป็นภาพระบบนิเวศน์  พืช สัตว์และสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในป่า อัดขยายลงบนกระดาษสีขนาด 8 x10 นิ้ว  การประกวดแบ่งเป็น  2  ประเภท ประเภท นักเรียน นิสิต นักศึกษา  และประเภท ประชาชนทั่วไป ภาพถ่ายสี (Color Print) ที่ส่งเข้าประกวดให้ อัดขยายลงกระดาษอัดภาพขนาด  8 x 10 นิ้ว   ต้องเป็นภาพที่ถ่ายเองด้วยกล้องดิจิทัลที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 5 Mega Pixel ตกแต่งไม่เกินจริงและต้องเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดที่อื่นมาก่อน   ตั้งชื่อภาพและเขียนคำบรรยายเชิงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีความยาว  ไม่เกิน 5บรรทัด   ส่งภาพต้นฉบับพร้อมไฟล์ภาพในรูปซีดีรอม  ไฟล์ภาพต้นฉบับถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำภาพไปแสดงในที่ต่างๆ หรือเผยแพร่ในเอกสารสิ่งพิมพ์ หนังสือเรียนและสื่ออื่นๆ เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป  สามารถส่งภาพได้ไม่จำกัดจำนวน

กำหนดส่งภาพเข้าประกวดภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) โดยส่งมาที่ สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  924  ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (เขียนมุมซองว่า “ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด”) 

ขอทราบรายละเอียดการประกวดภาพได้ทางโทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 2408โทรสาร 0-2391-7261 หรือทาง E-mail vtinn@ipst.ac.th  สามารถ Download ใบสมัครจากเว็บไซต์ สสวท.http://www.ipst.ac.th/digitalphotocontest

รางวัลประเภทประชาชนทั่วไป  รางวัลที่ 1 รางวัลละ 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 1  รางวัล   รางวัลที่ 2 รางวัลละ 10,000 บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 1  รางวัล   รางวัลที่ 3 รางวัลละ 7,000  บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 1  รางวัล   รางวัลชมเชย รางวัลละ 2,000  บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 4  รางวัล 

รางวัลประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา รางวัลที่ 1 รางวัลละ   10,000  บาท  พร้อมโล่ ประกาศเกียรติคุณ จำนวน  1  รางวัล  รางวัลที่ 2 รางวัลละ    7,000  บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ  จำนวน  1  รางวัล  รางวัลที่ 3 รางวัลละ    5,000  บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ  จำนวน  1  รางวัล    รางวัลชมเชย รางวัลละ 2,000  บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ  จำนวน  4  รางวัล
 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์