ส่วนประกอบของคอมพิวเตออร์

รูปภาพของ bancha

วัตถุประสงค์

Foot in mouth  1.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบคอมพิวเตอร์

                   Money mouth  2.  เพื่อให้นักเรียนสามารถรู้หน้าที่การทำงานของส่วนประกอบต่างๆ ภายในคอมพิวเตอร์

                                Smile  3.  เพื่อให้มีทักษะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

             สาระการเรียนรู้ของบทเรียน

           Embarassed แบบทดสอบก่อนเรียน

           Smile บทที่ 1 เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

           Laughing บทที่ 2 เรื่อง โครงสร้างภายในพีซีคอมพิวเตอร์

           Cry บทที่ 3 เรื่อง ขั้นตอนการประกอบคอมพิวเตอร์ (พีซี)

           Wink สรุป

           Tongue out แบบทดสอบหลังเรียน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 217 คน กำลังออนไลน์