ส่วนประกอบของคอมพิวเตออร์

รูปภาพของ bancha

วัตถุประสงค์

Foot in mouth  1.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบคอมพิวเตอร์

                   Money mouth  2.  เพื่อให้นักเรียนสามารถรู้หน้าที่การทำงานของส่วนประกอบต่างๆ ภายในคอมพิวเตอร์

                                Smile  3.  เพื่อให้มีทักษะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

             สาระการเรียนรู้ของบทเรียน

           Embarassed แบบทดสอบก่อนเรียน

           Smile บทที่ 1 เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

           Laughing บทที่ 2 เรื่อง โครงสร้างภายในพีซีคอมพิวเตอร์

           Cry บทที่ 3 เรื่อง ขั้นตอนการประกอบคอมพิวเตอร์ (พีซี)

           Wink สรุป

           Tongue out แบบทดสอบหลังเรียน

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 483 คน กำลังออนไลน์