::: แบบฝึกหัด :::

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ข้อใดเป็นข้อสังเกตทางกายภาพที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมี
1. ฟองแก๊สที่เกิดจากกรดไฮโดรคลอริก ผสมกับหินปูนหรือแคลเซียมคาร์บอเนต
2. สีของสารไม่เปลี่ยนแปลงคงเดิม
3. สารละลายเลด (II)ไนเตรต และโพแทสเซียมไอโอไดด์ เป็นของเหลวใส ไม่มีสี เมื่อผสมกันแล้วไม่เกิดตะกอน
4. มีอุณหภูมิเปลี่ยนซึ่งสารโดยทั่วไปเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีที่พลังงานคงที่

 


2.ถ้าต้องการให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้น  ข้อความต่อไปนี้  ข้อใดถูกต้อง
ก. ตัวเร่งปฏิกิรยาจะช่วยในการลดพลังงานกระตุ้นโดยช่วยปรับกลไกในการเกิดปฏิกิริยาให้เหมาะสมกว่าเดิม
ทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้น
ข. ถ้าสารตั้งต้นมีความเข้มข้นมากจะทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาจะลดลง
ค. เพิ่มอุณหภูมิและความดันของสารตั้งต้นจะทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาจะเพิ่มขึ้น   

 

1. ก. เท่านั้น     2. ข. และ ค.     3. ก. และ ค.     4. ถูกทุกข้อ


3.ถ้าธาตุ  x อยู่ใต้ธาตุโพแทสเซียมในตารางธาตุ ธาตุ x จะมีสมบัติตามข้อใดตามไปนี้
1. เป็นโลหะ   รวมกับคลอไรด์มีสูตร   XCl และคลอไรด์ X ละลายน้ำได้ และสารละลายเป็นกลาง
2. เป็นโลหะ   รวมกับออกวิเจนได้ออกไซดืมีสูตร  XO และออกไซด์ x ละลายน้ำได้และสารละลายเป็นเบส
3. เป็นอโลหะ รวมกับคลอรีนได้คลอไรด์มีสูตร  XCl2 และคลอไรด์ของ x ละลายน้ำได้และสารละายเป็นกรด
4. เป็นเมตัลลอยด์  สามารถรวมกับออกซิเจนเกิดเป็นออกไซด์ที่เมื่อละลายน้ำได้ และสารละลายเป็นกรดหรือเบส

 

 


4.กระบวนการที่สังเคราะห์ได้พลาสติก  เรียกว่า กระบวนการอะไร
1. พอลีนไรเชชั่น
2. เทอร์โมลีนไรเชชั้น
3. โพลาไรค์เชชั่น
4. โพลิไรเชชั่น


 

5.การเกิดฝนกรดเป็นผลที่เกิดจาดการกระทำใ
  1. ส่วนใหญ่เกิดมากจากควันรถยนต์ที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์
2. การเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ทำให้เกิดออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX)
3. การเผาไหม้ถ่านหินซึ่งมีส่วนประกอบของกำมะถัน(ซัลเฟอร์)จากโรงงาน
ทำให้เกิดสารมลพิษหลักคือ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
4. ข้อ 2 และ ข้อ 3 ถูก

 


6.ถ้าเกิดสนิมที่เหล็ก เราจะมีวิธีป้องกันอย่างไรบ้าง จากข้อความต่อไปนี้  ข้อใดถูกต้อง    
ก. ทาสี ทาน้ำมัน การรมดำ และการเคลือบพลาสติก เป็นการป้องกันการถูกกับ O2 และความชื้น
ข. ชุบเหล็ก โดยใช้โลหะที่เสีย e- ง่ายกว่าเหล็กไปอยู่กับเหล็ก      
ค. ทำปฏิกิริยากับไนโตรเจนจะเกิดเป็นไนเตรตของโลหะเคลือบอยู่บน
ผิวของโลหะนั้นและไม่เกิดการผุกร่อนอีกต่อไป   


 
1. ก ,ข และ ค    2. ก  และ ข         3. ข และ ค        4. ก และ ค  

 


7.ประโยชน์ที่ได้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์  จากข้อความต่อไปนี้ ข้อใดถูกต้อง
    ก.  สารละลายเข้มข้น  70 % ใช้ขับเคลื่อนจรวด (rocket propulsion)   
ข.  ใช้ในทางเภสัชกรรม ทำน้ำยาบ้วนปาก น้ำยาฆ่าเชื้อ (sanitary lotion)      
ค.  สารละลายเข้มข้น  6%   ใช้ทำน้ำยาโกรก (Developer)
1. ข และ ค         2. ก และ ข        3. ก   เท่านั้น         4. ค เท่านั้น 

 


8.ข้อใดเป็นปฏิกิริยาสะเทิน
 1. HCl (aq)      + CaCO3 (s)        ---------> CaCl2 (aq) + CO2 (g)     
2. 3NaOH (aq)   + FeCl3 (aq)      ---------> Fe(OH)2 (s) + 3NaCl (aq)
3. CH3COOH (aq) + NaOH (aq)   ---------> CH3COONa (aq) + H2O (l)
4. CuO (s)      + H2SO4 (aq)      ---------> CuSO4 (s) + H2O (l)


9.ข้อใดไม่ใช้ผลที่เกิดจากการดื่มน้ำอัดลม
1. กรดฟอสฟอริก ทำให้ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหารยัง  นอนหลับยาก
2. น้ำตาลในน้ำอัดลมเป็นสารที่ให้ความหวานและพลังงาน   
3. เด็กที่ดื่มจะนอนไม่หลับในเวลากลางคืนและง่วงนอนในเวลากลางวัน
ทำให้ประสิทธิภาพในการทำกิจกรรมต่างๆ ลดลง ผลมาจากคาเฟอีน
4. เป็นการกระตุ้นร่างกายให้มีเมตาบอลิซึมดีขึ้น


10.ปัจจัยใดที่ส่งผลให้ดอกไม้ไฟมีหลากหลายสี
1.มีการใส่ลงในปฏิกิริยานั้นๆแล้ว 

2. ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จะทำให้เกิดหลากหลายสี
3.
เกิดจากการปลดปล่อยแสงจากอะตอมของธาตุต่างชนิดกัน   
4. มีการเพิ่มอุณหภูมิเข้าไปในปฏิกิริยา ทำให้มีหลากหลายสี

 

 

สร้างโดย: 
คุณครูพรรณนภา กำบัง และ นางสาวธนัยนันท์ ลีหะสุนนท์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์