เรื่อง งานนำเสนอโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์ ( Microsoft Powerpoint)

 
การนำเสนอข้อมูล
การนำเสนอข้อมูล  เป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการทำงานอย่างหนึ่งเพื่อให้ผู้อื่นรู้และเข้าใจในข้อมูลที่ต้องการนำเสนอการนำเสนอสามารถทำได้

หลายวิธี ปัจจุบันได้มีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มา ช่วยในการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  สิ่งพิมพ์  สไลด์  และเว็บเพจ เป็นต้น

      รายละเอียดเรื่องที่ศึกษา
            หน้าแรก
Surprised ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
Tongue out สาระสำคัญ
Undecided รูปแบบข้อมูลที่นำเสนอ
Innocent หลักการออกแบบงานนำเสนอ
Embarassed ลักษณะโปรแกรมเพาเวอร์พอยต์
Money mouth การเรียกใช้โปรแกรมเพาเวอร์พอยต์
Kiss หน้าต่างโปรแกรมเพาเวอร์พอยต์ 
Sealed การสร้างและตกแต่งกล่องข้อความ
Cool กิจกรรม / ตอบคำถาม
สร้างโดย: 
ครูพรีรัตน์ เพชรแก้ว

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 2 คน และ ผู้เยี่ยมชม 485 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • nbrjutamas2545mo
  • nbr14474