เรื่อง งานนำเสนอโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์ ( Microsoft Powerpoint)

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. อธิบายรูปแบบข้อมูลสำหรับนำเสนอและหลักการออกแบบงานนำเสนอได้
 
2. อธิบายวิธีการใช้งานไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์ได้

3. มีทักษะในการใช้งานไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์ได้

4. มีเจตคติที่ดีและเลือกใช้ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์ในการสร้างงานนำเสนอ
 
                                                                                  สาระสำคัญ
 
           
การนำเสนอข้อมูล คือสิ่งสำคัญที่ใช้สื่อสารข้อมูลจากผู้ส่งข้อมูลไปยังผู้รับข้อมูลไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์เป็นโปรแกรม
 
สร้างงานนำเสนอข้อมูลโปรแกรมหนึ่งที่นิยมใช้    เนื่องจากใช้งานง่าย และมีความสามารถในการสร้างงานนำเสนอที่หลากหลาย
InnocentCoolKiss


สร้างโดย: 
ครูพรีรัตน์ เพชรแก้ว

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์