ความรุนแรงทางเพศ

ความรุนแรงทางเพศ  หมายถึง การที่ผู้หญิงถูกผู้ชายล่วงเกินละเมิดสิทธิทางเพศ เอารัดเอาเปรียบ ใช้กำลังบังคับ ข่มขู่โดยที่ผู้หญิงไม่ยินยอม หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ทำให้ผู้หญิงเป็นฝ่ายเสียหาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้หญิงทั้งร่างกายและจิตใจ ความรุนแรงทางเพศ  เป็นรูปแบบหนึ่งของการละเมิดสิทธิมนุษย์ของผู้หญิงนอกจากนั้นความรุนแรงทางเพศยังเป็นปัญหาสุขภาพที่ส่งผลกระทบระยะยาว  ทุกวันนี้ผู้หญิงจำนวนมากที่ประสบกับปัญหานี้ ไม่ว่าจะอยู่ในวัยใด  มีฐานะ อาชีพแตกต่างกันอย่างไร ความรุนแรงทางเพศ จึงเป็นปัญหาสำคัญในสังคมที่เราทุกคนต้องตระหนักถึงและร่วมมือกันขจัดปัจจัยที่เอื้อให้เกิดความรุนแรง   ผู้หญิงทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการคุ้มครองให้พ้นจากความรุนแรงทางเพศ

การเอาเปรียบทางเพศ

เกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบ  ตั้งแต่เป็นการลวนลาม ซึ่งมีการลวนลามทางวาจา  พูดจาแซวทำให้เกิดการเส๊ยหาย  และการลวนลามทางกาย เช่น  กอด  จูบ ลูบคลำจับต้องร่างกาย จนถึงการข่มขืน  ผู้ชายหลอกมีเพศสัมพันธ์แล้วทิ้ง เกิดปัญหาการตั้งครรภ์นอกสมรสนอกจากนี้ยังมีการหลอกไปถ่ายภาพโป๊ หลอกไปใช้ยาเสพติดและการล่อลวงไปค้าประเวณี การข่มขืนลวนลาม ปัจจุบันปัญหาการข่มขืนลวนลามเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงจำนวนมาก  แต่คนในสังคมส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจและมีทัศนคติที่ผิดๆ ต่อปัญหาข่มขืน  ปัญหาข่มขืนนี้เกี่ยวข้องกับปัญหามากมาย  ไม่ได้เกี่ยวข้องแต่เฉพาะเรื่องทางเพศเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจของผู้ชายและใช้กำลังข่มเหงแก่ผู้ที่อ่อนแอกว่า  ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับผู้หญิงทุกที่  ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นแต่ในที่เปลียวเท่านั้น

ทำอย่างไรจึงจะปลอดภัยที่สุด

1.ควรร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆเป็นกลุ่มไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียน  ในหมู่บ้าน

2.อย่ายอมให้คนที่ไม่น่าไว้วางใจมาที่บ้าน โดยเฉพาะเมื่อเราต้องอยู่คนเดียวในบ้าน

3.หากจำเป็นต้องเดินในที่เปลี่ยวโดยเฉพาะเมื่อตกค่ำไปแล้ว   ควรเดินท่าทางมั่นใจ   คอตั้งตรง  ไม่ควรเดินก้มหน้าหรือแสดงอาการหวาดกลัว  เพราะอาจเป็นเป้าหมายให้ผู้ข่มขืนสนใจ

4.เมื่อรู้สึกตัวว่า   มีใครเดินตามมาข้างหลังควรพยายามเดินเปลี่ยนเส้นทางเดินหรือเดินให้ทันคนที่อยู่ข้างหน้า

5.ให้พกสิ่งของที่คิดว่าใช้เป็นอาวุธได้หรือป้องกันตัวเงได้  เช่น  ท่อนไม้  กระปุกพริกไทย  เพื่อใช้ขว้างใส่ผู้ที่จะมาทำร้ายเรา

เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์คับขัน

1.ตั้งสติ  อย่าตกใจ จับตามองคนร้าย  อย่าให้คลาดสายตา

2.หากเป็นคนที่เรารู้จัก พยายามพูดจาให้ผู้ข่มขืนรับรู้ความรู้สึกของเรา

3.ในกรณีที่เป็นคนแปลกหน้าให้พยายามจดจำหน้าตาของคนร้าย

4.หากยังไม่ถูกประชิดตัว  ควรตะโกนดังๆให้คนช่วยหรือทำให้คนร้ายเกิดความอับอาย

5.พยายามหาทางออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุดและหาคนช่วยเหลือในบริเวณนั้นๆ

ทำอย่างไรเมื่อถูกข่มขืน

1.  เปิดเผยเหตุการณ์กับคนใกล้ตัวที่สนิทและพร้อมที่จะรับฟังปัญหาของเราเป็นคนที่เราไว้ใจ  เช่น  เพื่อน  พี่สาว  แม่  พ่อ  ครู หรือเจ้าหน้าที่ที่สถานีอนามัย

2. ปรึกษาผู้ใหญ่เกี่ยวกับเรื่องแจ้งความหากเป็นไปได้เมื่อบอกกับคนใกล้ตัวแล้วควรรีบไปแจ้งความให้เร็วที่สุดโดยไม่ต้องชำระร่างกาย

3. ไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายหากเราไปแจ้งความตำรวจจะมีเอกสารส่งตัวไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกายไว้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีต่อไป

4. หากเรายังไม่ไปแจ้งความ  ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายไว้เป็นหลักฐานก่อน  และที่สำคัยบแพทย์จะช่วยระงับการตั้งครรภ์ได้หากเราไปพบแพทย์ภายใน 48 ชม.

5. หมั่นสำรวจตัวเอง สังเกตว่ามีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นกับตัวเราบ้าง   เช่น  ประจำเดือนมาปกติหรือไม่

______________________________________________________________________________________________________

 

 

สร้างโดย: 
นวภู แซ่ตั้ง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์