ดาราศาสตร์

        กาแล็กซีทางช้างเผือก (milky way galaxy) ระบบสุริยะอยู่ในกาแล็กซีที่ชื่อว่า กาแล็กซีทาง ช้างเผือก มีดาวฤกษ์อยู่ประมาณ
100,000 ล้านดวง เป็นกาแล็กซีรูปกังหัน ถ้ามองด้านข้างจะมีรูปร่างคล้ายจาน 2 ใบคว่ำประกบกัน แต่ถ้ามองด้านบนจะเห็นเป็นรูปกังหัน ความยาวของ
กาแล็กซีทางช้างเผือกประมาณ 100,000 ปีแสง ความหนาประมาณ 15,000 ปีแสง ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ดวงหนึ่งที่อยู่ห่างจากศูนย์กลาง
ของกาแล็กซีออกไปประมาณ 30,000 ปีแสง
       ในเวลากลางคืนที่ท้องฟ้าปลอดโปร่งแจ่มใสปราศจากแสงสว่างทั้งจากดวงจันทร์และแสงไฟ เมื่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้าจะเห็นทางช้างเผือก
เป็นแนวฝ้าขาวจางๆ ขนาดกว้างประมาณ 15 องศา พาดผ่านจากฟากฟ้าหนึ่งไปอีกฟากฟ้าหนึ่ง แนวฝ้าขาวนี้ คือ กลุ่มดาวที่อยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือก
ส่วนของทางช้างเผือกที่เห็นชัดเจน ประกอบด้วยกลุ่มดาวแมงป่อง กลุ