ดาราศาสตร์

        กาแล็กซีทางช้างเผือก (milky way galaxy) ระบบสุริยะอยู่ในกาแล็กซีที่ชื่อว่า กาแล็กซีทาง ช้างเผือก มีดาวฤกษ์อยู่ประมาณ
100,000 ล้านดวง เป็นกาแล็กซีรูปกังหัน ถ้ามองด้านข้างจะมีรูปร่างคล้ายจาน 2 ใบคว่ำประกบกัน แต่ถ้ามองด้านบนจะเห็นเป็นรูปกังหัน ความยาวของ
กาแล็กซีทางช้างเผือกประมาณ 100,000 ปีแสง ความหนาประมาณ 15,000 ปีแสง ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ดวงหนึ่งที่อยู่ห่างจากศูนย์กลาง
ของกาแล็กซีออกไปประมาณ 30,000 ปีแสง
       ในเวลากลางคืนที่ท้องฟ้าปลอดโปร่งแจ่มใสปราศจากแสงสว่างทั้งจากดวงจันทร์และแสงไฟ เมื่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้าจะเห็นทางช้างเผือก
เป็นแนวฝ้าขาวจางๆ ขนาดกว้างประมาณ 15 องศา พาดผ่านจากฟากฟ้าหนึ่งไปอีกฟากฟ้าหนึ่ง แนวฝ้าขาวนี้ คือ กลุ่มดาวที่อยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือก
ส่วนของทางช้างเผือกที่เห็นชัดเจน ประกอบด้วยกลุ่มดาวแมงป่อง กลุ่มดาวคนยิงธนู กลุ่มดาวนกอินทรี และกลุ่มดาวหงส์ ดาวฤกษ์ทั้งหมดที่เห็นบนท้อง
ฟ้าเป็นดาวฤกษ์ที่อยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกทั้งสิ้น ยกเว้นกาแล็กซีแอนโดรเมดา กาแล็กซีแมกเจลแลนใหญ่ และกาแล็กซีแมกเจลแลนเล็ก

                                     
                                                       ที่มา : www.mwit.ac.th/~astronomy/astro_m4/lesson7.ppt
          

         กาแล็กซีเพื่อนบ้าน คือ กาแล็กซีที่มองเห็นด้วยตาเปล่า ได้แก่ กาแล็กซีแอนโดรเมดากาแล็กซีแมกเจลแลนใหญ่ และกาแล็กซี
แมกเจลแลนเล็ก กาแล็กซีแมกเจลแลนใหญ่และกาแล็กซีแมกเจลแลนเล็ก เป็นกาแล็กซีที่ตั้งชื่อเป็นเกียรติแก่ เฟอร์ดินานด์ แมกเจลแลน
นักสำรวจชาวโปรตุเกส ที่เห็นกาแล็กซีทั้งสองมีลักษณะคล้ายเมฆ จึงเรียกว่า เมฆแมกเจลแลนใหญ่ และเมฆแมกเจลแลนเล็ก
กาแล็กซีทั้งสองอยู่บริเวณขอบฟ้าทิศใต้ ผู้สังเกตที่อยู่ทางภาคเหนือจึงเห็นกาแล็กซีทั้ง 2 กาแล็กซีค่อนข้างยาก กาแล็กซีแมกเจลแลนใหญ่
อยู่ห่างจากกาแล็กซีทางช้างเผือกประมาณ 163,000 ปีแสง ส่วนกาแล็กซีแมกเจลแลนเล็กอยู่ห่างจากกาแล็กซีทางช้างเผือกประมาณ 196,000 ปีแสง
           กาแล็กซีแอนโดรเมดาอยู่ห่างจากโลกประมาณ 2.4 ล้านปีแสง เป็นกาแล็กซีที่ปรากฏอยู่ในทิศทางของกลุ่มดาวแอนโดรเมดา ซึ่งอยู่ระหว่าง
กลุ่มดาวม้าบินและกลุ่มดาวค้างคาว เป็นกาแล็กซีรูปกังหันเหมือนกาแล็กซีทางช้างเผือกแต่มีขนาดใหญ่กว่า มองด้วยตาเปล่าไม่ชัด เห็นเป็นฝ้ามัว
แผ่เป็นวงกว้างมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3 เท่าของดวงจันทร์ เนื่องจากมีรูปร่างเหมือนกาแล็กซีทางช้างเผือก ดังนั้นระบบดาวจึงน่าจะเหมือนกัน
แต่จะมีสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ในกาแล็กซีแอนโดรเมดาหรือไม่ และมีรูปร่างอย่างไรขึ้นกับสภาวะเอื้อต่อชีวิตบนดาวเคราะห์นั้น

             

กำเนิดและวิวัฒนาการของกาแล็กซี
                                           
                                                      ที่มา : www.mwit.ac.th/~astronomy/astro_m4/lesson7.ppt
                                  

สร้างโดย: 
ดรุณี เสมอภาค / พัชรี วิเศษชาติ

สุดยอด

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี