จริยธรรมและคุณธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์

รูปภาพของ dsp08039

สรุปสาระสำคัญและข้อคิดเห็น

คำว่าจริยธรรมและคุณธรรม   คือ   คุณธรรม แปลว่า สภาพคุณงามความดี 

จริยธรรม แปลว่า ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม 

คุณสมบัติของความเป็นมนุษย์ อันเป็นไปเพื่อความสุขของตนเองและการอยู่ร่วมกัน

หรือศีลธรรม  การเป็นผู้มีจิตใจสูง ไม่เห็นแก่ตัวฝ่ายเดียว แสดงออกโดยการไม่เบียดเบียน มีความเมตากรุณา 

มุ่งช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์   และทำสิ่งที่ดีๆในรอบตัวว่าควรทำหรือไม่ควรทำหรือทำอย่างไรให้มันถูกต้อง

จะได้ไม่เกิดปัญหา ยุ่งยากขึ้น 

 

เอกสารอ้างอิง

http://www.thaigoodview.com/files/u42059/R611-10.jpg

http://www.dhammadelivery.com/images/story/story-399-big.jpg

www.dhamma.mbu.ac.th

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 28 คน กำลังออนไลน์