ระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์

รูปภาพของ sootsinee_511_32

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

วัตถประสงค์

1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้
2. นักเรียนสามารถจำแนกประเภทของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้
3. นักเรียนสามารถบอกฮาร์ดแวร์ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้
4. นักเรียนสามารถบอกโครงสร้างของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้
5. นักเรียนสามารถบอกองค์ประกอบในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้
6. นักเรียนสามารถบอกประโยชน์ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้

แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่1 ความหมายของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บทที่2 ประเภทของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บทที่3 ประโยชน์ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

สรุป

แบบทดสอบหลังเรียน

 

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 258 คน กำลังออนไลน์