แหล่งอ้างอิง

1.   รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์  จันทร์โพธิ์ศรี.คู่มือเตรียมสอบวิทยาศาสตร์ ป.1-2-3.พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ บริษัทไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง   จำกัด.2537.  
2.   ศุภชัย สุรินทร์วงศ์.เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง.พิมพ์ครั้งที่
3.   สำนักพิมพ์ที.พี.พริ้นท์ จำกัด. 2536.
3.  วัฒนา เชียงกุลและคณะ.ไฟฟ้าเบื้องต้น.พิมพ์ครั้งที่ 1.สำนักพิมพ์นำอักษร.2520.
4.   ศาสตราจารย์ ดร.วรรณทิพา รอดแรงค้าและคณะ.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์.สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พ.ว.) จำกัด 2548.
5.   เทพฤทธิ์    ยอดใส.เก่งวิทยาศาสตร์.สำนักพิมพ์พัฒนาศึกษา.2551.
6.   เฉลิมเดช  เฉลิมลาภอัศกร.สาระน่ารู้การอนุรักษ์พลังงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า.พิมพ์ครั้งที่ 2.ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ.2544.
7.    www.physics 602.spaces.live.com
8.    www.mea.0r.th
9.    www.nkk.ac.th
10.  www.pbj.ac.th
11.  www.oknation.net
12.  www.pea.co.th

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์