เตารีดไฟฟ้า

เตารีดไฟฟ้า

เตารีดไฟฟ้า เตารีดไฟฟ้ามีหลายแบบ แบบที่นิยมใช้คือ แบบปรับความร้อนโดยอัตโนมัติธรรมดา และแบบปรับความร้อนอัตโนมัติมีไอน้ำ..ส่วนประกอบของเตารีดไฟฟ้า   แบ่งออกเป็น 2  ส่วนคือ
         1. ส่วนที่ให้ความร้อน ประกอบด้วย ลวดนิโครม ซึ่งเป็นโลหะผสมระหว่างนิกเกิลกับโครเมียม ซึ่งเป็นโลหะที่มีความต้านทานสูง และจุดหลอมเหลวสูงเป็นตัวจ่ายความร้อน และแผ่นไมก้า ซึ่งเป็นฉนวนความร้อน 
        

         2. ส่วนที่ควบคุมความร้อน หรือที่เราเรียกว่า เทอร์โมสตาร์ต ประกอบด้วยโลหะที่มีความจุความร้อนต่างกัน 2 แผ่น ประกบติดกัน เมื่อได้รับความร้อนเท่ากัน การขยายตัวจะต่างกัน ทำให้แผ่นโลหะโค้งขึ้น วงจรปิดกระแสไฟฟ้าไม่ไหลผ่าน เมื่ออุณหภูมิลดลงแผ่นโลหะก็จะกลับเหมือนเดิม วงจรเปิด กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ ซึ่งการทำงานจะเป็นดังนี้ตลอดการใช้งาน

   การใช้เตารีดไฟฟ้า

               1.      ควรตั้งอุณหภูมิ (ความร้อน)ให้เหมาะสมกับชนิดของผ้าและจัดผ้าชนิดเดียวกันไว้ด้วยกัน เพื่อจะได้ไม่ต้องปรับเปลี่ยน
การตั้งอุณหภูมิบ่อยครั้ง                                              
               2.     
ควรรีดผ้าคราวละมาก ๆ และพรมน้ำพอหมาดก่อนจะรีดผ้า (อย่าพรมจนเปียก เพราะต้องรีดผ้านานกว่าปกติทำให้สิ้นเปลืองไฟฟ้า
              
3.     เมื่อใช้เสร็จควรปลั๊กทันที ไม่ควรเสียบปลั๊กเตารีดทิ้งไว้ นอกจากเปลืองค่าไฟแล้วอาจทำให้เกิดอันตรายได้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี