::: เฉลยอย่างละเอียด ข้อ 8 :::

ข้อ 8 
เฉลย ข้อ 3
 
 
ข้อ 1 ผิด เพราะ  HCl(aq) + CaCO3 (s)  ---------> CaCl2 (aq) + CO2 (g)   
                    เป็นปฏิกิริยาของกรดทำปฏิกิริยากับเกลือคาร์บอนเนตจะได้เกลือและก๊าซ CO2
ข้อ 2 ผิด เพราะ  3NaOH (aq)   + FeCl3 (aq) ---------> Fe(OH)2 (s) + 3NaCl (aq)
                    เป็นปฏิกิริยาของเบสทำปฏิกิริยากับเกลือ
ข้อ 3 ถูก เพราะ  CH3COOH (aq) + NaOH (aq)   ---------> CH3COONa (aq) + H2O (l)                  
                    เป็นปฏิกิริยาสะเทิน คือ กรด + เบส -------->เกลือ + น้ำ
ข้อ 4 ผิด เพราะ  CuO (s) + H2SO4 (aq)  ---------> CuSO4 (s) + H2O (l)
                    เป็นปฏิกิริยาของโลหะออกไซด์กับกรด  คือ โลหะออกไซด์ + กรด<--->เกลือ + น้ำ
 
 
สร้างโดย: 
คุณครูพรรณนภา กำบัง และ นางสาวธนัยนันท์ ลีหะสุนนท์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์