ความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว

1.1  ลักษณะและรูปแบบความเป็นอยู่ของครอบครัวไทย  

1.1.1  ลักษณะความเป็นอยู่  อยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่  ทุกคนมีความรักความผูกพัน  ความอบอุ่น  ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  แต่ปัจจุบันเฉพาะตัวเมืองสภาพดังกล่าวค่อยๆเปลี่ยนไป  ทำให้ครอบครัวมีขนาดเล็กลง  และแยกกันอยู่ตามภาระหน้าที่การงานและการประกอบอาชีพ  แต่ความรักความผูกพันยังมีให้กัน  

1.1.2  ผู้ปกครองเป็นผู้ออกคำสั่งให้ปฎิบัติตามเด็กไม่มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น  ทำให้ไม่กล้าแสดงออก    เด็กในตัวเมืองจะมีสิทธิเสรีภาพในบ้านมากกว่าเด็กในชนบท  

1.1.3  ฐานะความเป็นอยู่ในสังคมไทยยังเหลื่อมล้ำกัน  ครอบครัวที่มีฐานะดีจะส่งบุตรหลานเข้าไปเรียนในเมืองหรือต่างประเทศ  

1.1.4  การทำกิจกรรมระหว่างเด็กชายกับเด็กหญิงจะแยกกัน  เด็กชายจะมีเสรีภาพมากกว่าเด็กหญิง  ปัจจุบัน  เด็กหญิงแสดงตนว่ามีเสรีภาพเท่าเด็กชาย  

1.1.5  ไม่นิยมให้เด็กวัยรุ่นออกงาน  

1.1.6  การอบรมสั่งสอน  เน้นเคารพนับถือ  เชื่อฟังผู้ใหญ่  

1.1.7  แสดงความเคารพด้วยการไหว้

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 206 คน กำลังออนไลน์