รับสมัครนักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ สถาบันทันตกรรม ปีการศึกษา 2556

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์  สถาบันทันตกรรม  กรมการแพทย ประจำปีการศึกษา  2556 กำหนดการรับสมัคร

1.ขอใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานโรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ ชั้น5สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์หรือดาวน์โหลด ใบสมัครพร้อมแบบฟอร์มต่างๆ ที่ www. dentisty.go.th                                  วันที่21มกราคม- 29มีนาคม2556

2.รับสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น                  วันที่21 มกราคม- 29 มีนาคม2556 

3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ        วันที่ 4 เมษายน 2556 

4.สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์                   วันที่ 9 เมษายน 2556 

5.ประกาศรายชื่อมีสิทธิเข้าศึกษา               วันที่ 19 เมษายน 2556 

6.วันรายงานตัว  ลงทะเบียนเรียนและปฐมนิเทศ  วันที่ 24 มษายน 2556 

7.เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1                    วันที่ 29 เมษายน 2556   

ไม่มีค่าสมัครในการสอบ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักโรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ สถาบันทันตกรรม โทร 02-5884005-8 ต่อ1503  

http://www.facebook.com/pages/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/244879202192606?sk=photos#!/pages/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/244879202192606

สร้างโดย: 
สุเมธ
แหล่งที่มา: 
สุเมธ

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 183 คน กำลังออนไลน์