ผังความคิด การเคลื่อนที่่ของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียน ม.๕/๑

รูปภาพของ mswsompoch

ให้นักเรียนดำเนินการสร้างผังความคิดสรุปองค์ความรู้ ดังนี้

Kiss ศึกษาการสร้างผังความคิดจาก www.krujongrak.com

     Wink อ่านเนื้อหาของหน่วยการเรียนรู้ และจับประเด็น พร้อมทั้งสรุปเนื้อหา

     Wink สร้าง ออกแบบ และตกแต่งผังความคิดให้สวยงามบนกระดาษ ขนาด A4 

     Wink ส่งตรวจสอบ เมื่อผ่านแล้ว ให้ scan --> บันทึกเป็นไฟล์รูปภาพ --> อัพโหลด ส่งงานใน บล็อกไทยกู๊ดวิว

Kiss ประเด็นการให้คะแนน

     Wink การออกแบบ     Wink ความสวยงาม     Wink ความสมบูรณ์ของเนื้อหา     Wink ภาพประกอบ     Wink ความต่อเนื่อง

Kiss กำหนดส่งผลงาน

     Wink ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

รูปภาพของ mswsompoch
ไม่ต้องส่งมาแล้วนะครับ...ครูไม่มีเวลาตรวจให้แล้ว หละนะ เพราะ ทางโรงเรียนจะให้ส่งผล วันศุกร์ ที่ ๑๑ มีนาคม ๕๔ นี้แล้ว ครับ...ไม่ไหวแล้ว...ถ้านักเรียนมาส่งเอาตอนนี้ ถือว่า...ส่งเก็บไว้ตอนสอบซ่อม ก้อแล้วกันนะครับ...Wink
รูปภาพของ msw8260

 

นายพิจิตร  จิตทร ชั้น ม.5/1 เลขที่ 16 

รูปภาพของ msw7281

นายสุรชัย  รุ่มจิตต์  เลขที่ 10

รูปภาพของ msw8256
 
 
นาย กรวิทย์  ฤทธิเดช ม.5/1 เลขที่ 13

 

รูปภาพของ mswsompoch
.....clear.....
รูปภาพของ msw8263

 

ผังความคิด เรื่อง การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต

นางสาว โสภา เทพวงค์ เลขที่ 34 ชั้น ม.5/1 

รูปภาพของ msw7286
 
แผนผังความคิด บทที่ 7 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต 
 
 
ชื่อ นางสาวจิตรดา  บุญยืน ชั้น ม.5/1 เลขที่ 20 
รูปภาพของ msw8275

ผังความคิดเรื่อง การคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิด 

นางสาวอรษา  อุยี่ เลขที่ 42 ชั้น ม.5/1 

รูปภาพของ msw8271.

 

 

    ผังความคิดเรื่อง การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิติ                                  นางสาวพรพรรณ กันเงิน เลขที่ 40 ชั้น ม.5/1

รูปภาพของ msw.7312

การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต  โดย นางสาวอัญชลี  อรินใจ  ม.5/1 เลขที่  28

รูปภาพของ msw7274

 

การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต

 

โดย  นายพิทักษ์  เชี่ยวชาญ  ชั้นม.5/1เลขที่4

รูปภาพของ msw8264.

 
                           การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต

                  โดย นางสาวกนกวรรณ  โอวาส เลขที่35 

รูปภาพของ msw8267
 
แผนผังความคิด เรื่องการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต
โดย นางสาว ณัฎฐณิชา แสนชัย
รูปภาพของ msw7282

ส่งงานครับ

โดย นายอภิชัย กำลังประสิทธิ์ ม5/1 เลขที่ 11

รูปภาพของ msw7398.

 

นางสาวศศิมาภรณ์  วงค์แก้ว เลขที่ 31 ม.5/1

รูปภาพของ msw7271

 

นายชนะชน เพ็ชรบุญเรือง เลขที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

รูปภาพของ msw8258

                       

                                                                 นายธีรพงษ์  ก่ำแก้ว  เลขที่ 14 ม.5/1

รูปภาพของ msw7272
นายชานนท์   แสนยี่

ชั้น ม.5/1  เลขที่  2

รูปภาพของ msw8273

             

                   นางสาววรรณภา   แจใจ   เลขที่ 41    ม.5/1

 

 

รูปภาพของ msw7278

 

โดย

นายวัชระ  ทิมัน ชั้น ม.5/1 เลขที่ 8

รูปภาพของ msw7296

 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต

 

โดย

นางสาว พิชชาพร วุฒิ เลขที่ 24 ชั้น ม.5/1

รูปภาพของ msw7272

มาผิดที่ครับ

รูปภาพของ msw7284

 

 

โดย  นางสาวเกศริน  มีบุญ  ม. ๕/๑  เลขที่  ๑๙

 

 

รูปภาพของ msw7273

ตราบใดที่มีรักย่อมมีหวัง ชีวิตต้องเดินต่อ ครับผม!!!

โดย  นายณัฐพงษ์  ฟองมณี  ม. ๕/๑  เลขที่  ๓

รูปภาพของ msw7469
 
 
 
 ผังความคิด  รื่อง การเคลื่อนที่ของของสิ่งมีชีวิต 

 โดย นางสาวจันทร์เพ็ญ จูเปาะ เลขที่ 32 ชั้น ม. 5/1

  
รูปภาพของ msw7295

 

ผังความคิด
เรื่อง การเคลื่อนที่ของของสิ่งมีชีวิต
 
โดย
นางสาว ปาริฉัตร ศรีเมือง เลขที่ 23 ชั้น ม.5/1
รูปภาพของ msw7299

   ผังความคิด  รื่อง การเคลื่อนที่ของของสิ่งมีชีวิต 

 โดย นางสาวภาวิดา  กันหา เลขที่ 26 ชั้น ม. 5/1

 

รูปภาพของ msw8262

 

ผังความคิด
เรื่อง การเคลื่อนที่ของของสิ่งมีชีวิต
โดย
นางสาว เพ็ญทิพย์ ธิไชวงค์
เลขที่ 33
ชั้นม.5/1
*ตัวหนังสืออาจจะหายไปบ้างนะค่ะ เนื่องจากความยาวของสมุดมีมากกว่าเครื่องสแกนต้องสแกนทีละหน้าค่ะ   

 

รูปภาพของ msw8265

 แผนผังความคิด เรื่องการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต

 นางสาวขวัยภิรมย์ พรหมพรรณ์ เลขที่36 ม.5/1 

รูปภาพของ msw7288

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์