ผังความคิด การเคลื่อนที่่ของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียน ม.๕/๒

รูปภาพของ mswsompoch

ให้นักเรียนดำเนินการสร้างผังความคิดสรุปองค์ความรู้ ดังนี้

Kiss ศึกษาการสร้างผังความคิดจาก www.krujongrak.com

     Wink อ่านเนื้อหาของหน่วยการเรียนรู้ และจับประเด็น พร้อมทั้งสรุปเนื้อหา

     Wink สร้าง ออกแบบ และตกแต่งผังความคิดให้สวยงามบนกระดาษ ขนาด A4 

     Wink ส่งตรวจสอบ เมื่อผ่านแล้ว ให้ scan --> บันทึกเป็นไฟล์รูปภาพ --> อัพโหลด ส่งงานใน บล็อกไทยกู๊ดวิว

Kiss ประเด็นการให้คะแนน

     Wink การออกแบบ     Wink ความสวยงาม     Wink ความสมบูรณ์ของเนื้อหา     Wink ภาพประกอบ     Wink ความต่อเนื่อง

Kiss กำหนดส่งผลงาน

     Wink ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

รูปภาพของ msw7398.

นางสาว ศศิมาภรณ์ วงค์แก้ว เลขที่ 31 ม.5/1

รูปภาพของ mswsompoch
ไม่ต้องส่งมาแล้วนะครับ...ครูไม่มีเวลาตรวจให้แล้ว หละนะ เพราะ ทางโรงเรียนจะให้ส่งผล วันศุกร์ ที่ ๑๑ มีนาคม ๕๔ นี้แล้ว ครับ...ไม่ไหวแล้ว...ถ้านักเรียนมาส่งเอาตอนนี้ ถือว่า...ส่งเก็บไว้ตอนสอบซ่อม ก้อแล้วกันนะครับ...Wink

นายพร้อมพงศ์  พรหมทัศน์  เลขที่  15  ม.5/1
รูปภาพของ msw8256
 
นาย กรวิทย์  ฤทธิเดช ม.5/1 เลขที่ 13
รูปภาพของ mswsompoch
.....clear.....
รูปภาพของ msw8263

ผังความคิด เรื่อง การรับรู้และการตอบสนอง

นางสาว โสภา เทพวงค์ เลขที่ 34 ชั้น ม. 5/1 

รูปภาพของ msw8292

ผังความคิด

"การรับรู้และการตอบสนอง"

โดย

นายกวินพัทธ์ อุปคำ  เลขที่ 18

ชั้นม.5/1

รูปภาพของ msw7286
 
แผนผังความคิด บทที่ 8 การรับรู้และการตอบสนอง 
 
 
ชื่อ นางสาวจิตรดา  บุญยืน ชั้น ม.5/1 เลขที่ 20 
รูปภาพของ msw8275

ผังความคิดเรื่อง การรับรู้และการตอบสนอง

นางสาวอรษา  อุยี่ เลขที่ 42 ชั้น ม.5/1 

รูปภาพของ msw8271.

      ผังความคิดเรื่อง พฤติกรรมของสัตว์

นางสาวพรพรรณ  กันเงิน เลขที่ 40 ชั้น ม.5/1 

รูปภาพของ msw7272
การรับรู้และการตอบสนอง

นายชานนท์  แสนยี่

ชั้น ม.5/1  เลขที่ 2

รูปภาพของ msw.7312

การรับรู้และการตอบสนอง  โดยนางสาวอัญชลี  อรินใจ ม.5/1 เลขที่ 28

รูปภาพของ msw7274

 

 

 

โดย

นายพิทักษ์  เชี่ยวชาญ ชั้น ม.5/1  เลขที่ 4

 

รูปภาพของ msw8264.

                   

                             การรับรู้และการตอบสนอง

                     โดยนางสาวกนกวรรณ  โอวาส เลขที่35 

รูปภาพของ msw8267
 
ส่งงานค่ะ การรับรู้และการตอบสนองของสัตว์
น.ส.ณัฏฐณิชา แสนชัย ม.5/1 เลขที่37 
รูปภาพของ msw7282

 

โดย นายอภิชัย กำลังประสิทธิ์ ม5/1 เลขที่11

รูปภาพของ msw7271

 

 

นายชนะชน เพ็ชรบุญเรือง เลขที่ 1ชั้มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

รูปภาพของ msw8273

                                    

                                                                                โดย
                                             
                                                         นางสาววรรณภา   แจใจ  เลขที่ 41   ม.5/1

รูปภาพของ msw8276
โดย นายวีรกุล ยอแย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 เลขที่ 17 
รูปภาพของ msw7288

 

โดย ชนกนุช ก่ำนารี ม 501 เลขที่ 21

รูปภาพของ msw 7290


 

Undecided โดย :  นางสาวนันทพร    จันต๊ะวงค์  เลขที่  22 ม. 5/1 Embarassed

รูปภาพของ msw7284

 

 

โดย  นางสาวเกศริน  มีบุญ  ม. ๕/๑  เลขที่  ๑๙

 

 

รูปภาพของ msw7273

ตราบใดที่มีรักย่อมมีหวัง ชีวิตต้องเดินต่อ ครับผม!!!

 

โดย  นายณัฐพงษ์  ฟองมณี  ชั้น ม.๕/๑  เลขที่  ๓

รูปภาพของ msw7469
 
ผังความคิด
เรื่อง การรับรู้และการตอบสนอง
 โดย >> นางสาวจันทร์เพ็ญ จูเปาะ  เลขที่ 32 ชั้น ม.5/1 
รูปภาพของ msw7295

 

 ผังความคิด
เรื่อง การรับรู้และการตอบสนอง

 

 

โดย
นางสาว ปาริฉัตร ศรีเมือง เลขที่ 23 ชั้น ม.5/1
รูปภาพของ msw7299
ผังความคิด
เรื่อง การรับรู้และการตอบสนอง
 โดย >> นางสาวภาวิดา  กันหา  เลขที่ 26 ชั้น ม.5/1
รูปภาพของ msw8262
 
 
ผังความคิด
เรื่อง การรับรู้และการตอบสนอง
โดย
นางสาว เพ็ญทิพย์ ธิไชวงค์
เลขที่ 33
ชั้นม.5/1 

 

รูปภาพของ msw8268
 
แผนผังการรับรู้และการตอบสนอง

โดย นางสาวดุจฤดี    เทพชุมภู  เลขที่ 38 ชั้นม.5/1

รูปภาพของ msw8265

 

  แผนผังความคิด เรื่องการรับรู้และการตอบสนอง

  นางสาวขวัยภิรมย์ พรหมพรรณ์ เลขที่ 36 ม.5/1 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์