ผังความคิด การเคลื่อนที่่ของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียน ม.๕/๒

รูปภาพของ mswsompoch

ให้นักเรียนดำเนินการสร้างผังความคิดสรุปองค์ความรู้ ดังนี้

Kiss ศึกษาการสร้างผังความคิดจาก www.krujongrak.com

     Wink อ่านเนื้อหาของหน่วยการเรียนรู้ และจับประเด็น พร้อมทั้งสรุปเนื้อหา

     Wink สร้าง ออกแบบ และตกแต่งผังความคิดให้สวยงามบนกระดาษ ขนาด A4 

     Wink ส่งตรวจสอบ เมื่อผ่านแล้ว ให้ scan --> บันทึกเป็นไฟล์รูปภาพ --> อัพโหลด ส่งงานใน บล็อกไทยกู๊ดวิว

Kiss ประเด็นการให้คะแนน

     Wink การออกแบบ     Wink ความสวยงาม     Wink ความสมบูรณ์ของเนื้อหา     Wink ภาพประกอบ     Wink ความต่อเนื่อง

Kiss กำหนดส่งผลงาน

     Wink ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

รูปภาพของ msw7398.

นางสาว ศศิมาภรณ์ วงค์แก้ว เลขที่ 31 ม.5/1

รูปภาพของ mswsompoch
ไม่ต้องส่งมาแล้วนะครับ...ครูไม่มีเวลาตรวจให้แล้ว หละนะ เพราะ ทางโรงเรียนจะให้ส่งผล วันศุกร์ ที่ ๑๑ มีนาคม ๕๔ นี้แล้ว ครับ...ไม่ไหวแล้ว...ถ้านักเรียนมาส่งเอาตอนนี้ ถือว่า...ส่งเก็บไว้ตอนสอบซ่อม ก้อแล้วกันนะครับ...Wink

นายพร้อมพงศ์  พรหมทัศน์  เลขที่  15  ม.5/1
รูปภาพของ msw8256
 
นาย กรวิทย์  ฤทธิเดช ม.5/1 เลขที่ 13
รูปภาพของ mswsompoch
.....clear.....
รูปภาพของ msw8263

ผังความคิด เรื่อง การรับรู้และการตอบสนอง

นางสาว โสภา เทพวงค์ เลขที่ 34 ชั้น ม. 5/1 

รูปภาพของ msw8292

ผังความคิด

"การรับรู้และการตอบสนอง"

โดย

นายกวินพัทธ์ อุปคำ  เลขที่ 18

ชั้นม.5/1

รูปภาพของ msw7286
 
แผนผังความคิด บทที่ 8 การรับรู้และการตอบสนอง 
 
 
ชื่อ นางสาวจิตรดา  บุญยืน ชั้น ม.5/1 เลขที่ 20 
รูปภาพของ msw8275

ผังความคิดเรื่อง การรับรู้และการตอบสนอง

นางสาวอรษา  อุยี่ เลขที่ 42 ชั้น ม.5/1 

รูปภาพของ msw8271.

      ผังความคิดเรื่อง พฤติกรรมของสัตว์

นางสาวพรพรรณ  กันเงิน เลขที่ 40 ชั้น ม.5/1 

รูปภาพของ msw7272
การรับรู้และการตอบสนอง

นายชานนท์  แสนยี่

ชั้น ม.5/1  เลขที่ 2

รูปภาพของ msw.7312

การรับรู้และการตอบสนอง  โดยนางสาวอัญชลี  อรินใจ ม.5/1 เลขที่ 28

รูปภาพของ msw7274

 

 

 

โดย

นายพิทักษ์  เชี่ยวชาญ ชั้น ม.5/1  เลขที่ 4

 

รูปภาพของ msw8264.

                   

                             การรับรู้และการตอบสนอง

                     โดยนางสาวกนกวรรณ  โอวาส เลขที่35 

รูปภาพของ msw8267
 
ส่งงานค่ะ การรับรู้และการตอบสนองของสัตว์
น.ส.ณัฏฐณิชา แสนชัย ม.5/1 เลขที่37 
รูปภาพของ msw7282

 

โดย นายอภิชัย กำลังประสิทธิ์ ม5/1 เลขที่11

รูปภาพของ msw7271

 

 

นายชนะชน เพ็ชรบุญเรือง เลขที่ 1ชั้มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

รูปภาพของ msw8273

                                    

                                                                                โดย
                                             
                                                         นางสาววรรณภา   แจใจ  เลขที่ 41   ม.5/1

รูปภาพของ msw8276
โดย นายวีรกุล ยอแย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 เลขที่ 17 
รูปภาพของ msw7288

 

โดย ชนกนุช ก่ำนารี ม 501 เลขที่ 21

รูปภาพของ msw 7290


 

Undecided โดย :  นางสาวนันทพร    จันต๊ะวงค์  เลขที่  22 ม. 5/1 Embarassed

รูปภาพของ msw7284

 

 

โดย  นางสาวเกศริน  มีบุญ  ม. ๕/๑  เลขที่  ๑๙

 

 

รูปภาพของ msw7273

ตราบใดที่มีรักย่อมมีหวัง ชีวิตต้องเดินต่อ ครับผม!!!

 

โดย  นายณัฐพงษ์  ฟองมณี  ชั้น ม.๕/๑  เลขที่  ๓

รูปภาพของ msw7469
 
ผังความคิด
เรื่อง การรับรู้และการตอบสนอง
 โดย >> นางสาวจันทร์เพ็ญ จูเปาะ  เลขที่ 32 ชั้น ม.5/1 
รูปภาพของ msw7295

 

 ผังความคิด
เรื่อง การรับรู้และการตอบสนอง

 

 

โดย
นางสาว ปาริฉัตร ศรีเมือง เลขที่ 23 ชั้น ม.5/1
รูปภาพของ msw7299
ผังความคิด
เรื่อง การรับรู้และการตอบสนอง
 โดย >> นางสาวภาวิดา  กันหา  เลขที่ 26 ชั้น ม.5/1
รูปภาพของ msw8262
 
 
ผังความคิด
เรื่อง การรับรู้และการตอบสนอง
โดย
นางสาว เพ็ญทิพย์ ธิไชวงค์
เลขที่ 33
ชั้นม.5/1 

 

รูปภาพของ msw8268
 
แผนผังการรับรู้และการตอบสนอง

โดย นางสาวดุจฤดี    เทพชุมภู  เลขที่ 38 ชั้นม.5/1

รูปภาพของ msw8265

 

  แผนผังความคิด เรื่องการรับรู้และการตอบสนอง

  นางสาวขวัยภิรมย์ พรหมพรรณ์ เลขที่ 36 ม.5/1 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 198 คน กำลังออนไลน์